René, nomata Packo – 2017-03-30

Kiu ja estas Andreo J. PENK, kiu altrudas sin en vian vivon?

Advertisements

Andreas J PenkKara René M. Helle,

mi ĝojas, do konatiĝi kun vi hodiaŭ persone. Sed antaŭ ol ni vidas nin vid-al-vide (kaj mi provos almenaŭ brakumi vin), estas nun tempo, ke vi ricevas pli multajn informojn pri mi. Estas ne-justa, ke vi devas konfesi al mi preskaŭ ĉion, sed vi scias pri mi preskaŭ nenion.

Andreo J. PENK, mi havas 55 jarojn, mi loĝas ĉe la rando de Berlino, en la nord-orienta kvartalo Neu-Hohenschönhausen/ Malchow en unu-ĉambra-loĝejo. Kelkaj mokas: loĝad-necesejo kun kuirejo-angulo. Mi estas samseksemulo, tamen mi ŝatas virinojn. Ne, mi ne havas partneron, kvankam de tempo al tempo iu loĝas aŭ almenaŭ dormas ĉe mi: junaj senhejmuloj, nur malmultaj el ili samseksemaj (kaj eĉ se, mi estus tro maljuna, tro dika kaj tro malbela … laŭ la ĉiu-matena informo fare de mia spegulo.) Continue reading “René, nomata Packo – 2017-03-30”

René, nomata Packo – 2017-03-28

Ĉu René estas egoisma, ĉu nur mankis al li ĝustaj helpantoj?

Rene nomata Packo 6Kelkaj avertas pro René. Ne pro maliceco, sed pro malbonaj spertoj kun li. Mi bone aŭskultis.

René emus ekspluati aliajn. Li akceptus helpon kaj subtenon fare da aliaj – patrino, fratino, onklo, amikoj – sed farus mem nenion. Post mallonga tempo li havus pro sia ĥaosa, parte egoisma konduto egalajn problemojn.

Nur René mem estus grava por René. Ke liaj helpantoj sekve suferas, René ne interesas sin pri tio. Ĉu li estas eble handikapulo pro perturbo de sia personeco?

La Latina nocio dissociabilis signifas: kontraŭ-socia konduto, emo al egoismo, sen-respekteco kaj deliktoj. La koncernatoj malatentas sociajn normojn kaj regulojn. Ili ne kapablas akcepti rifuzojn al si, tiam ili estas agresemaj. Nenia kompato, nenia kulpo-sento, sed atakema kaj krima konduto kaj ofte ankaŭ dependeco de alkoholaĵoj respektive drogoj. Ĉu René estas tia homo? Continue reading “René, nomata Packo – 2017-03-28”

»De Germana tereno neniam denove milito eliru!«

Berlin - Stadt des Friedens_002En Junio 1988, 1.034 gastoj el 113 landoj kunvenis en Palaco de la Respubliko en Berlino, ĉefurbo de la socialisma Germana Demokratia Respubliko (GDR). Ili estis akceptintaj inviton fare de Erich HONECKER, prezidanto de la ŝtatkonsilantaro de GDR, al Internacia Renkontiĝo por Zonoj sen Nukleaj Armiloj.

651 parolantoj kaptis la okazojn en du plenkunsidoj, naŭ kunsidoj de komisionoj kaj kromaj diskutadoj klariĝi koncerne la ĉefan demandon de la tempo. Continue reading “»De Germana tereno neniam denove milito eliru!«”

René, nomata Packo – 2017-03-27

Rene nomata Packo 5Dum la nokto mi estis preparinta diversajn leterojn por René.

  • informo al la ŝparkaso en Altötting-Mühlsdorf pro lia nova adreso
  • peto al la ŝparkaso, protekti lian konton kontraŭ eblaj konfiskoj (P-Konto)
  • skribo al la ŝtata instanco Jobcenter subteni lin per monhelpo por senlaboruloj (ALG II)
  • diversaj formularoj koncerne la skribo pri monhelpo por senlaboruloj (ALG II)
  • informo al Jobcenter, ke mi rajtas agi kiel komisiito fare de René

René: »Bonege, ja grandioze, dankon al vi«

Post telefonado kun René mi sciis ankoraŭ iom pli multe pri sia situacio. Li havas grandajn ŝuldojn, kelkajn milojn da eŭroj; leterojn de kredantoj kaj ŝtataj oficejoj estas ankoraŭ ne malfermitaj en liaj ŝrankoj. Continue reading “René, nomata Packo – 2017-03-27”

René, nomata Packo – 2017-03-26

Mia heroo havas multajn problemojn

Rene nomata Packo 4Hodiaŭ mi konatiĝis tute alian René-on. Li malkovris verdireme al mi sian nunan situacion plenan da problemoj kaj malagrablaĵoj. Mi estis ŝoke surprizita pri tio, kion mi devis legi en nia babilado per Facebook.

»Mi estas denove senhejmula, mi trovis aktuale lokon ĉe amikoj, sed mi ne scias ĝis kiam. Kaj laborejon mi ankaŭ baldaŭ perdos. Kaj kontakton al mia familio mi havas bedaŭrinde ankaŭ malmulte nun. Mi komencos denove ĉe nulo, mi devas denove batali supren.«

»Mi estas nun absolute senmona, nur 10 EUR por nutraĵo kaj cigaredoj.«

»Mi estis jam ĉe la ŝtataj instancoj, sed ili ne helpis iel al mi, malgraŭe mi staris tie kaj diris, ke mi havas nenion kaj vivas sur la strato.«

»Ja, mi klopodas montriĝi kvazaŭ forta, malgraŭe mi estas interne rompita. Kion utilas, se oni montras la propran malforton? Kiam la aliaj uloj vidas, ke oni estas malforta, oni fariĝas viktimo, kiun la aliaj mokas. Mi ofte spertis tion jam.« Continue reading “René, nomata Packo – 2017-03-26”

René, nomata Packo – Taglibro

Mi prezentas koncize mian amikon René

Rene nomata Packo 1Li nomiĝas René. Li naskiĝis antaŭ 21 jaroj kaj vivis origine en Berlino, sed iam li transloĝigis de Berlino al Bavarujo. Kial? Mi ne scias. De 2014 ĝis 2016 li estis profesia soldato.

Mi ŝatis viziti lian profilon en Facebook. Li regule laboradis, havis loĝejon, geamikojn, aŭtomobilon, alie ol la plej multaj aliaj junuloj en lia aĝo, kiujn mi konas. Tiel mia impreso, ankaŭ sur-baze de liaj filmetoj pri si mem.

Post kiam mi estis vidinta fotografaĵon en sia profilo, kiu montris lin starantan antaŭ lia aŭtomobilo … li nudpiede … mi ŝatis lin. Ne nur pro la nudaj piedoj!

Nia kontakto estis agrabla sed ne intima. Mi komentis volonte bildojn aŭ rimarkojn de li en sia profilo, kaj liaj reagoj estis ofte amuzaj, kelkfoje eĉ gajaj, sed ĉiam afablaj. Sed mi ne volis, ke li konjektas, ke samseksema avo persekutas lin. Pro tio mi ĝenerale retenis min. Krome: Mi vivas en Berlino, li en Bavarujo, eĉ trinki kune bieron devis resti revo. Continue reading “René, nomata Packo – Taglibro”

Malagrabla Okazaĵo

refugees welcomeHodiaŭ vespere mi estis en vendejo de nutraĵoj kaj kelkaj aliaj aĵoj. Ĝi troviĝas en trietaĝa konstruaĵo kune kun multaj aliaj grandaj kaj malgrandaj vendejoj kaj restoracioj. Estis jam duona horo antaŭ la fermo de la vendejoj. Mi volis aĉeti kelkajn aĵojn por la semajnofino, mi atendas gastojn.

Kiam mi staris en la vico antaŭ la kaso, mi aŭdis inter-babiladon inter kasistino kaj aĉetanto. Li regis nur malbone la Germanan lingvon, kaj li aspektis kun sia nigra barbo kiel unu el tiuj homoj el la Arabaj landoj, kiuj nun venas amase en Germanujon. Li kun-havis varon, pri kiu li asertis, ke li aĉetis ĝin kaj pagis jam en alia vendejo. Sed li ne havis kaso-kuponon, por pruvi tion. Post mallonga tien kaj reen de la vortoj, la kasistino konsentis, ke li ne devas pagi por tiu dubinda varo. Continue reading “Malagrabla Okazaĵo”