Miaj novaj najbaroj: mahometanoj

En Berlino kaj Germanujo vivas kredantoj de diversaj religioj: bahaismo, budhismo, hinduismo, islamo, judismo, kristanismo, sikismo, ŝintoismo, taoismo kaj aliaj. Ili ĉiuj vivas laŭ la reguloj de siaj sanktaj libroj. Unu kredanto pli fidele, la alia malpli.

mahometanoj en tenda moskeo en Kolonjo
mahometanoj en tenda moskeo en Kolonjo (fonto: n-tv)

Sed nur la mahometanoj (islamanoj) asertas amase, ke siaj Sanktaj Skribaĵoj, Korano, estus super ĉiuj leĝoj kaj reguloj en Germanujo. Eĉ super Baza Leĝo! Nur Alaho estus la suvereno.

Inter la Germanoj kreskas islamofobio, la angoro pro la islamo (fobio signifas tion: angoro). Mi ne aŭdis ion pri angoro pro bahaanoj, judoj, kristanoj ktp. Eble, ĉar mi ankaŭ ne aŭdis ion pri murdoj de familianoj fare de aliaj familianoj pro »honoro« (germanlingve: Ehrenmorde) inter bahaanoj, judoj, kristanoj ktp. Kaj nenion pri devigaj edziniĝoj (germanlingve: Zwangsehen) de knabinoj kun maljunaj viroj kadre de bahaaj, judaj kaj kristanaj kaj aliaj komunumoj. Nenion pri teroristaj krimuloj, kiuj estis bahaanoj, judoj, kristanoj aŭ de alia religio.

grupo da inaj mahometanoj en Berlino
grupo da inaj mahometanoj en Berlino (fonto: Der Tagesspiegel)

Kiam bahaaj komunumoj postulis, ke infanĝardenoj kaj lernejoj en Germanujo ofertu manĝaĵon laŭ iliaj religiaj reguloj? Kiam judoj postulis kroman festotagon por honori judismon? Kiam kristanoj ribelis kontraŭ universitatoj, ĉar la ĝenerala organizado obstaklus preĝi al Dio? Kiam kredantoj de aliaj religioj pretendis, ke kritiko estus malamo, kaj fi-agitis kontraŭ la Germanaj kulturo kaj moroj? Sed ni spertas tion fare de mahometanoj, nur fare de mahometanoj. La fakto, ke (maldekstrumaj) ateistoj perfidas la akiraĵojn de la epoko de l’racionalismo (germanlingve: Aufklärung), subtenante Mezepokajn mahometanojn, ne plibonigas ion.

Inter 1933 kaj 1945 Adolf HITLER gvidis la Germanan Regnon. Germanaj entreprenistoj estis postulintaj, ke la ĉefo de la Germanaj faŝistoj (nacisocialistoj) ricevu la politikan potencon en Germanujo. Kaj la plej reakciaj kaj plej potencaj politikistoj plenumis tiun deziron de la sinjoroj de la ekonomio. La Regna Kanceliero Adolf HITLER, poste nomita Der Führer (La Gvidanto), estis armeestro, amasojn-buĉisto kaj judojn-malamanto. Laŭdi lian politikon kontraŭ la homa digno estas en Germanujo nun krimo laŭ la kriminala kodo (vidu § 130 III ff StGB).

Mahometo – kiel pli malfrue Adolf HITLER – estis armeestro, amasojn-buĉisto kaj judojn-malamanto. Ĉu li havis emon al infanoj, mi ne scias. Kiel HITLER, Mahometo ek-komencis militojn, ordonis amase buĉi siajn kontraŭulojn kaj persekutis Judojn. Sekvi Mahometon kaj liajn ideojn estas permesate en Germanujo – alie ol koncerne Adolf HITLER – ĉar Mahometo estis fondinta religion, kio estas favorite laŭ Baza Leĝo (artikolo 4 alineo 1 de Baza Leĝo). Se Hitler estus fondinta ankaŭ nur religion anstataŭ gvidi la faŝistojn en Germanujo, eble … Heinrich HIMMLER, faŝisma politikisto kaj ĉefo de la barbareca SS (Protekta Skadro), laŭdis publike la islamon. HITLER mem akceptis islaman eminentulon, Grandan Muftion Amin al Husseini. Mahometanoj servis libervole en SS.

Nacisocialismo kaj islamo – ĉu ĝemeloj?

La nombro de mahometanoj – pli-malpli vualitaj virinoj, barbaj viroj, kiuj akceptas, ke la virinoj portas la pezajn tekojn – en busoj kaj tramoj kreskas. En mia kvartalo vendejo malfermiĝis, kie oni povas aĉeti viandon de bestoj, kiuj kruele kaj sange mortis, por ke la viando estas halal. Ĉu iu protektanto de la bestoj protestis? Mi aŭdis nenion.

Estas urĝa tempo legi Koranon!

Ni – la ne-mahometanoj – ludas sufiĉe grandan rolon en Sankta Skribaĵo de la islamo.

»Mortigu ilin, kie ajn vi ilin trovos, kaj forpelu ilin de ĉie, de kie ili vin forpelis, ĉar la persekuto estas pli malbona ol la mortigo. Tamen ne batalu kontraŭ ili apud la Sankta Moskeo, ĝis ili ne batas kontraŭ vi apud ĝi. Tamen, se ili atakos vin, mortigu ilin. Tio estu la repago por la miskredantoj.« (2/192)

»Estas ordonite al vi batali, eĉ se vi malŝatas tion. Efektive estas eble, ke vi malŝatas ion, kio estas plej bona por vi, kaj ankaŭ, ke al vi plaĉos io, kio estas malbona por vi. Allah scias, sed vi ne scias.« (2/217)

»Batalu kontraŭ ili, ĝis ne plu estos persekuto, kaj la religio de ĉiuj estos tiu de Allah.« (8/40)

»Tiuj kiuj kredas, elmigras kaj batalas por la afero de Allah per siaj tutaj propraĵoj kaj per sia animo, ili okupos la plej altan rangon apud Allah, kaj ili estos sukcesaj.« (9/20)

»Batalu kontraŭ tiuj el la popolo de la Skribo, kiuj ne kredas je Allah kaj al la vivo venonta, kaj ne rigardas malpermesita tion, kion Allah kaj Lia sendito malpermesis, kaj ne sekvas la veran religion, ĝis ili donos la tributon libervole kaj humile.« (9/29)

La islamo neniam travivis epokon de l’racionalismo. Islama religio kaj ŝtato estas unio. Korano estas rekta leĝaro por la mahometanoj. Korano postulas, ke la disĉiploj de Mahometo subpremas kaj fine mortigas ĉiujn ne-mahometanojn. – Tiu ordono ankaŭ validas por miaj novaj, islamaj najbaroj.

Verŝajne la plej multaj islamaj invadintoj venis kontraŭ-leĝe en Germanujon. La Germana administracio akceptas tion: Ĝi ne atentas artikolon 16 (a) alineo 2 de Baza Leĝo (personoj, kiuj venas tra sekuraj landoj en Germanujon, ne rajtas peti azilon), ĝi ne respektas la regulojn koncerne limo-transirojn (estas malpermesite, eniri en Germanujon sen pasporto kaj vizo). Laŭdire sen dokumentoj – sed ĉiam kun poŝo-telefono Smartphone – la tiel-nomataj rifuĝintoj rakontas tion, kion la Germanaj instancoj volas aŭdi por akcepti la eksterlandanojn ĉi tie. Uzi ruzaĵojn, trompojn, mensogojn kaj hipokritadojn (taqiyya) kontraŭ ne-mahometanoj estas eksplicite permesite por mahometanoj.

Unu el la plej eminentaj teologoj de islamo, Al Ghazali (1059 – 1111), diris do jenan pri la vasta permeso de taqiyya:

»Sciu, ke la mensogo en si ne estas malĝusta. Se mensogo estas la ununura vojo atingi bonan rezulton, ĝi estas permesita. Sekve ni devas mensogi, se la vero gvidas al malagrabla rezulto.« *

Ĉi tio estas privilegio mensogi. Ĉi tio permesas ne nur mensogi pro danĝero, sed mensogi por ĉiu avantaĝo. Pripensu tion, kiam vi babilas kun viaj novaj islamaj najbaroj!

Je la fino krome citaĵon de Mahometo:

»Kiu belega ripozado esti ĉe la limo (ribat) kaj fari militirojn kontraŭ la paganoj (ghazat). Kiam la servanto de Dio estas laca pro la admirado de Dio, li ripozas per kompleza faro – en djihad.« (fonto: Abu Nu’aym, tabaqat as-sufiya, p. 101) **

Kun aliaj vortoj: Inter preĝi kaj mediti iomete mortigi kaj murdi por ripozi. La islamo, la religio de paco!

Jes, la elektitaj citaĵoj estas arbitraj kaj partiaj. Do legu mem por ekkoni la veron antaŭ ol vi travivas malbonajn spertojn pro viaj novaj, islamaj najbaroj!


Citaĵoj el »La nobla Korano«, tradukita de prof. d-ro Italo CHIUSSI,  Kopenhago 1970

* La origina fonto estas libro de Ahmad ibn Naqib al-Misri (1302 – 1367). La anglalingva tradukaĵo estas akceptita fare de Al-Azhar Universitato en Kairo

**  La (germanlingva) citaĵo estas el la libro »Von Allah zum Terror« (De Alaho al teroro) de Hans-Peter RADDATZ

 


Unu komento

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Ŝanĝi )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Ŝanĝi )

Connecting to %s