El demando fariĝas ventego

juna viro, Dossou Joseph Sadohounde
Dossou Joseph SADOHOUNDE

Kion vi atendas post demando? Ĉu respondon? Juna Benina studento spertis ventegon da ofendoj kaj falsadoj de siaj vortoj fare de estrarano de unu el la du landaj asocioj en Benino kaj de reprezentanto de Afrika Komisiono de UEA, post kiam li faris demandon en la Facebook-grupo Benina Esperantista Komunumo.

En Benino estas du landaj asocioj. Ambaŭ asertas, ke ili havas la saman junularan sekcion nomitan BOJE – Benina Organizaĵo de Junaj Esperantistoj. Sed BOJE mem havas propran statuton, kiu dekretas, ke ĝi estas civila asocio. Sufiĉe senorda situacio. Membro de BOJE atentigis al la kontraŭ-diroj kaj proponis komunan estrarkunsidon de landa asocio kaj de BOJE. La landa asocio sed silentis, ĉar oni ne ekkonis la celon de la atentigo, oni vidis nur kritikon. Reprezentanto de Afrika Komisiono parolis eĉ pri atako kontraŭ la landa asocio.

En La Malnova Testamento, en La Sentencoj de Salomono, estas skribite:

(9:8) Ne penu ĝustigi blasfemanton, ke li vin ne malamu: Penu ĝustigi saĝulon, kaj li vin amos.

Pro la (ne-)reago mi dubas, ke en la estraro de la Benina landa asocio BEA estas sufiĉe da saĝo. Ĉu kaj la reprezentanto de UEA? Silentu ni!

Post unua invito kaj sekva malinvito, la ĝenerala sekretario de landa asocio je la 18a de Marto denove invitis la estraranojn de BOJE al estraro-kunsido de BEA:

»Saluton karaj samideanoj,

post la tria estrara kunsido de BEA la 17an de Marto 2018 en la hotelo JOCA, honore ni deklaras, ke la venonta kunsido la 24an de Marto 2018 okazos en Kotonuo por solvi la kontraŭ-dirojn inter la statutoj de BEA kaj BOJE. Pro la urĝeco la estraro de BEA invitas ĉiujn estraranojn de BOJE partopreni al tiu ordinara kunsido, por ke ni rapide solvu la problemon.

La sekretario
Cyprien Guiya«

S-ano Dossou Joseph Sadohounde, unu el la invititaj estraranoj de BOJE, vivas en Lokossa, 105 kilometrojn for de Cotonuo.

mapo, vojo inter Lokossa kaj Cotonuo
vojo inter Lokossa kaj Cotonuo

Ĉar li estas malriĉa studento, li faris jenan demandon:

»Mi tre salutas tion, sed mi ŝatas scii unue, ĉu la BEA-anoj povas helpi nin pri nia vojaĝo.« [lingve iom redaktita teksto – ajp]

La respondo de la tute ne-responsa reprezentanto de Afrika Komisiono estis jena:

Benina Esperantista Komunumo | 2018-03-19 11:31 | Francois
Benina Esperantista Komunumo | 2018-03-19 11:31

Ĉu la reprezentanto de Afrika Komisiono ne kapablas ĝuste legi? Ĉu li ne konas la diferencon inter demando – ĉu … povas helpi – kaj postuli? Ĉu aŭ li celas veneni la tutan aferon?

Por solvi la problemon, mi mem deklaris:

»Se ekzemple BEA aŭ Afrika Komisiono (aŭ iu alia) pretus pruntedoni la monon por la necesaj vojaĝo-kostoj de estraranoj de BOJE, mi pretas repagi la koncernan sumon, por ke ĉiuj povas partopreni.«

Kaj s-ano Sadohounde provis defendi sin tiel:

»Ke mi demandis BEA-estraranojn pri helpo, ĉar mi scias, ke ĝis nun BOJE dependas de BEA kaj ABeE. Mi postulis nenion de BEA, sed mi petis« [lingve iom redaktita teksto – ajp]

La reago fare de la ĝenerala sekretario de BEA:

»Dankon, bonvole voku ABeE-n« [la alian landan asocion – ajp]

… kaj la komentario fare de la reprezentanto de Afrika Komisiono:

Benina Esperantista Komunumo | 2018-03-19 14:46 | Francois
Benina Esperantista Komunumo | 2018-03-19 14:46

Poste, la ĝenerala sekretario de BEA komencis rekte ofendi s-anon Sadohounde.

Benina Esperantista Komunumo | 2018-03-19 14:52 | CyprienBenina Esperantista Komunumo | 2018-03-19 14:52

Benina Esperantista Komunumo | 2018-03-19 15:00 | Cyprien
Benina Esperantista Komunumo | 2018-03-19 15:00
Benina Esperantista Komunumo | 2018-03-19 15:08 | Cyprien
Benina Esperantista Komunumo | 2018-03-19 15:08

… kaj la reprezentanto de Afrika Komision papagas:

Benina Esperantista Komunumo | 2018-03-19 15:24 | Francois
Benina Esperantista Komunumo | 2018-03-19 15:24

Denove s-ano Sadohounde provis mildigi la disputon:

»Ja, la plej bona solvo nun estus rete kunsidi. Mi ŝatas kaj pretas labori por la Esperanto-movado, sed mi ne havas la rimedojn nun. Mi estas ankoraû studento kaj orfo, tamen mi estas optimisto preĝanta, kaj mi scias certe: ĉar mi havas funkcion, mi tutkore investas volonte en Esperanto-movadon. Ĉu vi opinias, ke oni povas sukcesi sen mono aŭ helpo? Kia projekto povas esti sukcesa sen mono, kion vi opinias? La ĉefa problemo estas, ke mi ne havas monujon ie« [lingve iom redaktita teksto – ajp]

Anstataŭ akcepti la vortojn kaj eble silenti, nova ofendaĵo fare de la ĝenerala sekretario de BEA sekvis:

Benina Esperantista Komunumo | 2018-03-19 15:46 | Cyprien
Benina Esperantista Komunumo | 2018-03-19 15:46

Escepte de s-ano Sadohounde, kroma estrarano de BOJE, s-ano Athanase Eke, kaj alia membro de BOJE estis ofenditaj dum ĉi tiu babilado. Kaj mi fare de la reprezentanto de Afrika Komisiono de UEA.

Kiel nun trovi komunan solvon, kiel fine kunlabori post ĉi tia antaŭ-ludo?


Mi konas kaj ĝenerale tre altestimas la ĝeneralan sekretarion de BEA pro lia engaĝo por Esperanto kaj aliaj aferoj, pro lia ĝenerale afabla konduto kaj pro lia honesta maniero. Dum ĉi tiu babilado li prezentis tute alian flankon de lia animo. Mi tre esperas, ke li trovas eblecon ekkoni pli bonan vojon ankaŭ pri tio!

Diskurso pri la vero

Bahá'u'lláh (Mírzá Ḥusayn-`Alí Núrí) 1868el la skriboj de Bahá’u’lláh

»Interrilatu kun ĉiuj homoj … en spirito de afableco kaj kamaradeco. Se vi scias pri iu vero, se vi posedas juvelon, kiujn aliaj malhavas, dividu ĝin kun ili per parolo plej afabla kaj bonvola. Se ĝi estas akceptita, se ĝi plenumas vian intencon, via celo estas atingita. Se iu malakceptas ĝin, lasu lin kaj petu Dion lin gvidi. Gardu vin, ke vi ne traktu lin bruske. Afabla lango estas kiel magneto por la hom-koroj. Ĝi estas la pano de la spirito, ĝi vestas la vortojn per signifo, ĝi estas la fontano de la lumo de saĝeco kaj komprenemo.«

(el Gleanings, 132:5. p. 289)

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Ŝanĝi )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Ŝanĝi )

Connecting to %s