La Mondo Atentu: Parolas Adolf Hitler

Ĉu Esperanto estas la lingvo de la paco kaj frateco? Ne! Aŭ pli bone dirite: Ne nur! Esperanto estis ankaŭ komunikilo de ŝovinistoj kaj faŝistoj. Pro tio oni ne miru, ke ankaŭ hodiaŭ kelkaj el ili uzas Esperanton.


Je la 19a de Marto 2018 mi trovis jenan en Facebook:

»Kun la rimarkinda kvanto da idiotoj kaj faŝistoj ene de Esperantujo, mi demandas min, kion tio ĉi diras pri Esperanto aŭ pri la homaro mem.«

Kion diras pri la Germana lingvo la faktoj, ke nacisocialistoj kondamnis amasojn da viktimoj al kruelaj mortpunoj uzante la Germanan lingvon kaj ke ili fi-agitis kontraŭ aliaj popoloj en la lingvo de la fama verkisto Johann Wolfgang von Goethe kaj de la filozofo Immanuel Kant? Nenion!

La supre menciitaj faktoj – idiotoj kaj faŝistoj ene de Esperantujo – diras pri la lingvo Esperanto ankaŭ nenion. Almenaŭ, kiam oni konsideras la deklaracion de Bulonjo:

»Materiala mastro de tiu ĉi lingvo estas la tuta mondo kaj ĉiu deziranto povas eldoni en aŭ pri tiu ĉi lingvo ĉiajn verkojn, kiajn li deziras, kaj uzadi la lingvon por ĉiaj eblaj celoj« (Deklaracio pri la esenco de la Esperantismo, akceptita en la lasta laborkunsido de la Bulonja Kongreso, kunsido de la 9a de Aŭgusto 1905)

Pro la formulo fare de la demandinto mi konkludas, ke li eble ne sufiĉe bone konas la historion de la Esperanto-movado. Ĉu la esperantistaro entute forgesis intertempe la ŝovinisman kaj parte eĉ faŝisman propagandon kaj fi-agitadon kontraŭ aliaj popoloj en Esperanto inter la du mondmilitoj? Mi timas, ke jes.

Antaŭ mi, sur mia skribotablo, kuŝas kajeroj de la Germana Esperantisto, oficiala organo de la Germana Esperanto-Asocio (GEA), el la jaro 1933. Permesu, ke mi iom tra-foliumas ilin!

kajero Germana Esperantisto, 1933, n-ro 6 (448) p. 100
Germana Esperantisto, 1933, n-ro 6 (448) p. 100

S-ano Habellok, direktoro de GEA, skribis en la artikolo Esperanto im neuen Deutschland (Esperanto en la nova Germanujo), en la n-ro 6/ 1933:

»Je la 25a de Marto de la kuranta jaro estis per transdonado de la federacia statuto kaj de du ekzempleroj de la federacia informilo kadre de peto al la s-ro regna ministro de la interno raportinta pri la laboro de GEA. Al la skribaĵo estis krome aldonite: la alvoko “Al ĉiuj!” – UEA-jarlibro 1932 – stato de la Eo-movado – militaj raportoj el la Granda Ĉefkomandantejo en Eo – Internacia Bulteno – Albumo de milito-kaptitejoj – La efikoj de la U-boata milito – La Germana inteligentularo kaj la milito – La kulpo de Entente – La granda mensogo – La finbatalo – Pilorio – La mensoga militiro per bildoj – Memorando pri la traktado al la Germana konsuloj en Rusujo kaj pri la detruo al la Germana ambasadorejo en Petrogrado – La kartludo pro Supra Silezio – Bulteno Germanlanda – La sufero de Germanoj apud Rajno – La vero pri Suda Tirolo – Pol-Pomeranio« (el Germana Esperantisto, n-ro 6/ 1933, paĝo 100)

kajero Germana Esperantisto, 1933, n-ro 6 (448) p. 106
Germana Esperantisto, 1933, n-ro 6 (448) p. 106

En la rubriko Mitteilungen der Geschätsstelle (informoj de la oficejo) de la sama numero mi trovis jenan:

»15. MILITO-SKRIBAĴOJ. Por povi ĉiam pruvi, en kioma kvanto Eo estis starigita en la servon por la nacio, ni rekomendas al la grupoj, havigi al si stokon de milito- kaj similaj skribaĵoj […] Albumo pri Germanaj militkaptitejoj 0,20 RM [RM = regna marko – ajp]| La Germana inteligentularo kaj la milito (N. Kabanov) 0,20 RM | La finbatalo 0,20 RM | La kulpo de Entente 0,10 RM | Pilorio 0,30 RM | La granda mensogo 0,20 RM« (el Germana Esperantisto, n-ro 6/ 1933, paĝo 106)

Alie, ol ke Germanaj esperantistoj ŝatas pretendi, la nacisocialistoj ne premis la Germanan Esperanto-Asocion al Gleichschaltung [tuta akordigo – ajp] de la Esperanto-movado en Germanujo, male, GEA petis, ja petegis pri tio. Vidu n-ron 7/ 1933, paĝo 121, ĉi tie.

kajero Germana Esperantisto, 1933, n-ro 8 - 9 (450 - 451) p. 145
Germana Esperantisto, 1933, n-ro 8 – 9 (450 – 451) p. 145

En la rubriko Mitteilungen des Deutschen Esperanto-Bundes (informoj de la Germana Esperanto-Asocio) en n-ro 8 – 9/ 1933 mi trovis tion:

»Post konciza alparolado de la federacia prezidanto […] kantas la kunveno starante la unuan strofon de Deutschlandlied [la Germana himno – ajp] kaj kanton honorantan Horst Wessel (vidu la apudan bildon)« (el la Germana Esperantisto, n-ro 8 – 9/ 1933, paĝo 145)

Richtsätze für die Gleichschaltung der E-Bewegung in Deutschland (gvidaj principoj por la akordigo de la Eo-movado en Germanujo) dekretas:

»11. […] personoj, kiuj prezentas per vortoj, skribaĵoj aŭ agaj kontraŭ-ŝtatan sintenon, ne povas esti membroj de GEA.«

kajero Germana Esperantisto, 1933, n-ro 10 (452) p. 154
Germana Esperantisto, 1933, n-ro 10 (452) p. 154

En la n-ro 10 (452) Oficiala organo de Germana Esperanto-Asocio (GEA) publikigas paroladon de Adolf HITLER, Germana regna kanceliero kaj gvidanto de la nacisocialisma partio. Sur sep paĝoj!

La mondo atentu: parolas Adolf Hitler

 

 

 

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Ŝanĝi )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Ŝanĝi )

Connecting to %s