Ĉu pli multe da ŝovinismo aŭ pli multe da Zamenhof inter la Beninaj Esperantistoj?

»Se vi rigardas tre malbelan bildon,
kontrolu ĉu ne estas via propra rebrilo.«
(el Afrikaj Proverboj, de Adjévi ADJE)


manifestanto kun ŝildo »mortigu ĉiujn blankulojn«, Sudafriko 2018
»mortigu ĉiujn blankulojn«, Sudafriko 2018

En Sudafriko kreskas fia malamo kontraŭ Blankulo – kiel ankaŭ aliloke en Afriko. La tempo de karisma Nelson MANDELA tute pasis. La plej multaj gvidantoj de ANC jam tiam ne komprenis lin kaj lian pardonemon. Intertempe la ofte koruptaj politikistoj en Sudafriko perfidas senhonte la politikan heredaĵon de Nelson MANDELA.

Ĉu ĉi tiu profunda malestimo kontraŭ Blankulo bazas sur realaj krimoj dum la apartismo? Ĉu aŭ ĝi fontas el kruda miksaĵo de ŝovinismo (fanatika, troa patriotismo aŭ naciismo) kaj profunda rasismo? Ankaŭ rasismo de negroj kontraŭ Blankulo estas rasismo.

Kiam oni tiel profunde malamas aliajn, tiam oni ne devas akcepti siajn proprajn mankojn kaj ne-kapablon, ĉar ja la aliaj kulpas pri ĉio ajn. Hu ra!

bildo de brul-mortigado de »sorĉistino« fare de eklezio en 16a centjaro
antaŭ brulmortigado de »sorĉistino« fare de eklezio en 16a centjaro

En Mezepoka Eŭropo kaj ankaŭ poste, aŭ sorĉistinoj aŭ Judoj kulpis pri morta brutaro, mortaj suĉinfanoj, malbonaj rikoltoj kaj pri aliaj krizoj de kristanaj familioj. Eklezio kaj ŝtataj aŭtoritatoj mortigis amase la laŭdirajn kulpulojn por puni ilin. Sudafriko alvenis nun en sia Mezepoko.

Mi rimarkis en Benino, inter Esperantistoj, ankaŭ emon al naciismo, ŝovinismo kaj eble eĉ al profunda, kaŝa rasismo. Ĉu ankaŭ ili sekvos la aĉulojn en Sudafriko?

Ŝovinismo estis disvastiĝinte iam inter Francaj, Germanaj kaj Esperantistoj de aliaj Eŭropaj landoj. Afrikanoj rajtas fari egalan eraron. Sed nomu ni ĝin trafe: perfidado de Zamenhof. Kiel tiam en Eŭropo, tiel nun en Afriko!

Mi estis ricevinta tekston de nova statuto de BEA. Pro kelkdekoj da lingvaj eraroj mi libervole redaktis kaj diskrete resendis ĝin al la sekretario de BEA. Krome mi atentigis la estraron pri juraj konfliktoj. Mi ricevis nek respondon nek dankon. Male! Estrarano diris private al mi, ke Beninanoj nek ŝatas nek emas akcepti kritikon … fare de eksterlandanoj. Vivu la naciismo! Alia estrarano konfesis, ke la reputacio pli gravas ol verdiremo: Eksterlandanoj ne sciu pri Beninaj problemoj! Vivu la ŝovinismo! Kroma demando: Kia reputacio, post kiam la estraro disvastigis tian fuŝaĵon?

François Hounsounou, Benino
François Hounsounou, Benino

Reprezentanto de Afrika Komision de UEA tute ne pretas akcepti mian fakan kaj juran subtenojn por BOJE – Benina Organizaĵo de Junaj Esperantistoj. Li uzas mensogojn, falsajn citaĵojn, ofendojn kaj kalumniojn por misfamigi min, blankulon el Germanujo. Li eĉ endanĝerigas eblon ricevi libro-donacojn por Afrikaj samideanoj, li preferas ataki blankan eksterlandanon. Kiu scias la situon en Afriko kaj la urĝa neceso havigi librojn, tiu ekkonas la perfidadon de la Afrika movado per lia profunda rasismo.

Ĉu Beninaj samideanoj ekkonas la veran karakteron de li? Jes, memkomprene! Multaj el ili sed timas lian potencon kaj liajn multajn kontaktojn … li laboras en Benina ministrejo. Kaj ĉar li estas Beninano kiel ili do mem, ili fine pretas submeti sin al li. Ilia propono al mi: Prisilentu niajn problemojn en Benino! Eĉ kiam li atakis Beninajn samideanojn, disvastigis mensogojn pri ili ktp, oni pli volonte akceptis tion, ol ke Beninano kritikus Beninanon, negroj negron, kiam blankulo ĉeestas. Naciismo, ŝovinismo kaj almenaŭ guto da rasismo … inter Beninaj Esperantistoj.

Latifou GBADAMASSI, prezidanto de ABeE
Latifou GBADAMASSI, prezidanto de ABeE

En Benino batalas du (landaj) asocioj, ABeE kaj BEA, unu kontraŭ la alia. Ili estas malamikaj kiel hundo kaj kato. Sed ili ambaŭ pretendas samtempe, ke BOJE, la organizaĵo de junaj Esperantistoj en Benino, estus sia respektiva junulara sekcio.

Antaŭ kelkaj tagoj, la prezidanto de ABeE publikigis pamfleton plenan de duon-veraĵoj. Ankaŭ li ne forgesis ataki la Germanan blankulon, kiu kune kun BOJE »kaŭzis ne-akcepteblan malordon en Benina Esperantujo«. Ĉu Benina Esperantujo? – Vivu la Benina naciismo kaj ŝovinismo!

Estrarano de BOJE disvastigis publike ĉi tiun pamfleton, atakon fare de ABeE kontraŭ BOJE – sen iu ajn kritika komentario aŭ rimarko pri la enhavo. Oni povis konjekti, ke li ĝenerale konsentis la tekston. Post kiam mi estis akre kritikinta lian naivan konduton damaĝantan la asocion BOJE, kies estrarano li estas, li publikigis nian ja privatan babiladon pri do tute interna afero de BOJE. Ĉu li sentas tiel profundan ŝovinismon aŭ ankaŭ eĉ profundan, sekretan rasismon kontraŭ Blankulo, ke li pretas perfidi sian propran asocion? Mi rekomendis al li plej baldaŭ abdiki!

Kion opinias aliaj estraranoj pri tio? Ĉu pri la pamfleto de ABeE kaj la perfido fare de propra estrarano?

»Oni devas silenti pri tiu mesaĝo de li«, skribis unu el ili je la 30a de Marto 2018 (21:57 MESZ)

»Kara mia, mi ŝatus, ke ni silentu pri tiuj mesaĝoj«, deklaris alia estrarano ankaŭ je la 30a de Marto 2018 (22:12 MESZ)

… por ke neniu sciu pri la kvereloj inter ni Beninanoj: Balau ni ĉiun sub la tapiŝon!

Luc ZINZINHEDO, studento kaj aŭtoro de la BOJE-retejo
Luc ZINZINHEDO, studento kaj aŭtoro de la BOJE-retejo

Mi disvastigus ĉi tie nur la duonan veron, se mi prisilentus la freŝan tute alian opinion de juna Benina samideano, kiu estas nek funkciulo de iu asocio nek reprezentanto de UEA. Eble pro tio li skribis je la 14a de Marto kadre de la babilejo »aŭtoroj de BOJE-retejo« jenan:

»S-ro Athanase [sekretario de BOJE – ajp], silentado povas mortigi homon.

Mi pridubas, ke vi povus silenti, post kiam iu frapis vin. La situacio estas subtile. Iu vundis lin kaj vi petas nun, ke li silentu. Estas ne eble!

Mi ne estas bona Esperantisto, sed mi provas montri al vi, ke pri tiu kreita situacio vi ne pravas.«

Do, ekzistas bona kaŭzo esperi, ke fine Zamenhof venkos naciismon, ŝovinismon kaj eĉ la profundan, sekretan rasismon ankaŭ inter la Beninaj Esperantistoj. Por ke ili ĉiuj fariĝu zamenhofecaj samideanoj!

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Ŝanĝi )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Ŝanĝi )

Connecting to %s