Estimata s-ro Latifou Gbadamassi

Andreas J. Penk
Andreas J. Penk

Permesu kelkajn, tute privatajn rimarkojn koncerne vian pamfleton pri BOJE. Vi eble nur estas viktimo de amaso da malĝustaj informoj.

Vi skribas:

»Kun grandega bedaŭro mi informas al vi, ke la nuna estraro de Benina Organiz[aĵ]o de Junaj Esperantistoj, dependa strukturo de Asocio de Beninaj Esperantistoj (ABeE) – aliĝinta asocio al Universala Esperanto Asocio (UEA) – kaŭzis ne-akcepteblan malordon en Benina Esperantujo.«

Vi certe pravas, ke via statuto, do la statuto de ABeE, pretendas, ke BOJE estus junulara sekcio. Sed ankaŭ la statuto de BEA pretendas tion. Per letero de la 17a de Februaro al BEA mi atentigis al ĉi tiu problemo. Ĝis hodiaŭ mi ricevis neniun respondon.

Ĉiuj miaj petoj al la sekretario de ABeE komuniki pri diversaj demandoj, ankaŭ restis ne plenumitaj.

  • 26a de Januaro: »Ĉu vi povas sendi al mi statuton?«
  • 19a de Februaro: »Bernard, ĉu BOJE estas laŭ via statuto sekcio de ABeE? Anticipan dankon pro via respondo!«
  • 28a de Februaro: »Mi tre, tre petas vin sendi statuton de ABeE al mi. Anticipan dankon!«
  • 28a de Marto: »Bernard, mi petas vin pri babilado. Mi bezonas vian helpon kompreni la movadon en Benino. Kaj BOJE bezonas urĝe vian helpon.«

Ĉu vi invitis iam vian kolegon, la prezidanton de BOJE, al priparolado de la afero? Ĉu vi proponis iam komunan kunsidon de la estraroj de ABeE kaj BOJE por klarigi diversajn demandojn? Laŭ mia scio: ne. Kial nun tia aplomba deklaro?

Mi petas konsideri la detruan rolon de s-ro François Hounsounou, Afrika Komisiono de UEA, kiu ĉiam denove fi-agitas kontraŭ ABeE, aparte ofte kontraŭ s-ano Bernard Gnancadja, sekretario de ABeE, kaj kontraŭ ĉiu emo de BOJE kunlabori ankaŭ kun ABeE. Lia veneno efikis, ke la estraro de BOJE ankoraŭ ne trovis komunan opinion pri la fina stato de BOJE koncerne ABeE-n kaj BEA-n.

Vi skribas:

»Tuj post ilia elekto je la sabato, la 16an de Decembro 2017, kadre demokrata balotado, la kvin elektitaj gvidantoj de BOJE decidis, unuflanke, ke BOJE estas junulara sekcio de BEA, kaj tiel ĉesis kunlabori kun ABeE.«

Laŭ mia scio, la estraro de BOJE pretas kunlabori kun ĉiuj samideanoj kaj Esperanto-societoj.

Mi konjektas, ke iu mensogis al vi pri tio. Ĉu eble s-ro François Hounsounou? Mi scias, ke almenaŭ du estraranoj estis konvinkitaj, ke BOJE estas tute memstara asocio. Mi akceptas, ke ankaŭ tia opinio kontraŭas vian statuton. Sed bonvole akceptu, ke viaj informaĵoj estas almenaŭ parte ne ĝustaj.

Vi skribis:

»Laŭ informoj el la retejo de BOJE la statuto de BOJE, kun la beno de BEA, estas jam ŝanĝita por montri, ke ĝi estas junulara sekcio de BEA.«

Mi bedaŭrus, se la BOJE-retejo faris tiun malĝustan impreson!

La rubriko »dokumentoj« enhavas kaj la statuton kaj la reglamenton de BOJE el la jaro 2006. La reglamento enhavas do ankoraŭ la informaĵon pri via asocio ABeE.

Je la 12a de Marto mi publikigis la artikolon »Quo vadis, BOJE? (Kien vi iras, BOJE?)« pri la ankoraŭ ne klara jura stato de la junulara societo Benina, kontraŭ la maldeca konduto de BEA kaj la dubinda rolo de s-ro François Hounsounou. En tiu artikolo mi informis, »ke ankaŭ ABeE pretendas, ke BOJE estus sia junulara sekcio«.

S-ano Norbert Sadohounde publikigis je la 28a de Marto sian artikolon »Kelkaj rimarkoj pri la BEA-BOJE-kunsido en Cotonuo«, en kiu li denove substrekis, ke BOJE ne estas la junulara sekcio de BEA.

Je la 30a de Marto »mi pled[i]s por vasta kunlaborado fare de BOJE kun ĉiuj kluboj, solaj esperantistoj kaj aliaj interesuloj en Benino. Kaj ankaŭ kun kaj ABeE kaj BEA!«, artikolo »Kunlaboru kun ĉiuj, kaj ABeE kaj BEA!«

Estimata s-ro Latifou Gbadamassi, mi tute ne neglektas la bonan laboron de ekzemple s-ano Bernard Gnancadja, iama prezidanto de BOJE. En la intervjuo de la 14a de Februaro ankaŭ s-ano Atahanase Eke, sekretario de BOJE, diris: »La antaŭa estraro faris gravan laboron, metis la fundamenton por nia nuna laboro«.

Vi tute ĝuste substrekas jenan:

»Estimataj, demokratio, kompreneble, estas granda valoro. […] Kiu ordonis la ŝanĝon de la statuto de BOJE, por ke ĝi fariĝu junulara sekcio de BEA?«

Nur la membraro de BOJE kadre de asembleo rajtas ŝanĝi la statuton, nek estraro de BOJE, nek de BEA, nek de ABeE, nek iu de Afrika Komisiono de UEA.

Altestime!

subskribo de Andreas J Penk

 

 

 

2 komentoj

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Ŝanĝi )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Ŝanĝi )

Connecting to %s