Ĉu anstataŭ demandi tuj ataki? Sufiĉe maldeca konduto!

Latifou GBADAMASSI, prezidanto de ABeE
Latifou GBADAMASSI, prezidanto de ABeE

S-ro Latifou GBADAMASSI, prezidanto de Asocio de Beninaj Esperantistoj (ABeE) disvastigis inter alie jenajn rimarkojn pri mi:

»Fakte, iom antaŭ la Decembra balotado, Andreas J. Penk lerte aliĝis al BOJE […] cele helpi la junularan movadon en Benino, krei[s], sen permeso, retejon por BOJE. Li iĝis la administranto de tiu retejo, en kiu[n] [en]fluas konfuzaj informoj. Li kuraĝigas la nunajn estraranojn de BOJE agadi kontraŭ ABeE. En la retejo, li, anstataŭ movadajn informojn, publikigas plej ofte artikolojn diverstemajn – politiko, sporto, ekonomio, socio ktp – verkitaj de estraranoj de BEA, BOJE kaj kelkaj junaj esperantistoj.«

Ĉu s-ro Latifou GBADAMASSI iam alskribis al mi por demandi min pri siaj supozoj? Ne! Ĉu iu alia estrarano de ABeE demandis min pri mia engaĝo por BOJE? Ne! Estas pli facile disvastigi onidirojn kaj duon-veraĵojn ol demandi iun. Ĉu ĝuste?

Je la 26a de Oktobro 2017, s-ano Bernard GNANCADJA, tiam prezidanto de BOJE, nun sekretario de ABeE, konfirmis mian membrecon. Je la 17a de Decembro mi ricevis jenan kroman mesaĝon:

»Mi sincere dankas vin pro via helpo. Ni uzis la monon, kiun vi donis, por partoprenigi 3 junulojn en la asembleo. Multon dankon al vi!«

2017-12-17 | Facebook (18:50 MEZ) | Bernard Gnancadja
2017-12-17 | Facebook (18:50 MEZ) | Bernard Gnancadja

Kio estis kadre de ĉi tiu proceduro nun lerte?


Je la 19a de Januaro 2018 mi ofertis projekton de nova retejo de BOJE al la novaj estraranoj de BOJE kaj al s-ano Bernard GNANCADJA:

[…] Kiel nun fiera BOJE-ano – verŝajne la plej maljuna kaj plej dika el ĉiuj – mi permesas al mi sendi al vi (kaj kopie al ĉiuj aliaj estraranoj) jenajn liniojn.

Mi subtenas tre volonte vian laboron por Internacia Lingvo. La nova retejo BOJE – retejo de Benina Organizaĵo de Junaj Esperantistoj estas oferto kaj propono doni al vi iom pli modernan retan informilon kaj montro-fenestron pri via grava laboro. Do kroma eblo plenumi vian propran agadplanon:

• sciigi la (aktivajn) junajn esperantistojn en Benino
• varbi (informi) pri Esperanto en la ŝtata universitato

[…] mi petas decidon fare de la estraro, ĉu vi akceptas la oferton kaj koncerne kelkajn kromajn demandojn.

https://beninaorganizajhodejunajesperantistoj.wordpress.com/

Respondo de s-ano Norbert SADOHUONDE, prezidanto de BOJE: »Mi estas ĝojanta pro tio, dankon!« Li sendis tuj unuajn tekstojn por publikigi ilin, krome fotografaĵojn de estraranoj, bildoj de la asembleo, datoj pri la membroj de la estraro ktp.

Je la 20a de Januaro 2018 mi afiŝis jenan: S-ano Bernard GNANCADJA informis min, ke jam ekzistas pli malnova retejo Benina TEJO-sekcio BOJE. Li pledis, ke oni ankaŭ estonte uzu la malnovan retejon. Tiel ankaŭ la opinio de s-ano Dossou Joseph SADOHOUNDE, estrarano de BOJE.

2018-01-20 | Facebook TEJO-BENINO | Andreas J. PENK
2018-01-20 | Facebook TEJO-BENINO | Andreas J. PENK

Fine la estraro de BOJE akceptis la oferton. Pro teĥnikaj kialoj mi estas la retejestro. Fakte ankoraŭ ne eblas, ke unu el la estraranoj povas estri la retejon pro la ne-sufiĉe kapablaj poŝo-telefonoj de la junaj viroj.


Pri la riproĉo, ke mi »kuraĝigas la nunajn estraranojn de BOJE agadi kontraŭ ABeE«, ĉi tie la trafa respondo.

 

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Ŝanĝi )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Ŝanĝi )

Connecting to %s