Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj malpermesas perforton, art-o 2 IV

Art-o 2 de Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj dekretas:

La Unuiĝintaj Nacioj kaj ĝiaj membroj, en sia klopodado por la celoj eldiritaj en la artikolo 1, devas agi konforme al la sekvaj principoj: […]

4. La membroj detenas sin, en siaj internaciaj rilatoj, je minaco aŭ uzo de forto, ĉu kontraŭ la teritoria integreco aŭ politika sendependeco de ia ajn ŝtato, ĉu en ia alia maniero malkongrua kun la celoj de la Unuiĝintaj Nacioj

[teksto esperantigita de Vilhelmo Lutermano]

Prof-o d-ro Ivo LAPENNA [] skribis en Aktualaj Problemoj de la Nuntempa Internacia Vivo, paĝoj 113 – 114:

d-ro Ivo Lapenna, juristo
d-ro Ivo Lapenna, juristo

La Ĉarto ĝin [milito – ajp] malpermesas absolute. La apliko de la militaj fortoj estas ebla nur en la komuna intereso. Pri tio decidas la Konsilo de Sekureco.

La interveno de la Konsilo povas okazi nur sub certaj kondiĉoj.

Aliloke estas jam menciite, ke la ŝtatoj-membroj de la Unuiĝintaj Nacioj devigis sin solvadi ĉiujn konfliktojn per pacaj rimedoj. […]

La plej fortajn rajtojn havas la Konsilo en okazo de minaco al la paco, rompo de la paco aŭ ago de agreso (atako). En ĉiuj ĉi cirkonstancoj ĝi posedas ne nur la rajton rekomendi, sed ankaŭ decidadi, nome konkludi devige kaj por la partioj kaj por ĉiuj aliaj membroj de la organizaĵo. […] Ĉiuj interesitaj ŝtatoj devas obei tiun konkludon. Se ili ne observas ĝin, la Konsilo devas apliki kontraŭ ili devigajn mezurojn kiuj povas konsisti el diversaj perfortaj rimedoj sen la utiligo de la militaj fortoj aŭ el vere milita aktiveco de la organizaĵo.

Pro deklaroj kontraŭ la enhavo de Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj de d-ro Angela MERKEL kaj federacia ministro de eksteraj aferoj Heiko J. MAAS koncerne la atakon kontraŭ Sirio fare de Usono kune kun Britujo kaj Francujo, mi skribis leterojn al ambaŭ Germanaj politikistoj.

Malpermeso de perforto laŭ art-o 2 IV de UN-Ĉarto – al s-ino kanceliero Merkel

Estimata s-ino kanceliero,

Vi pruvas, ke ankaŭ studintoj povas esti stultaj. Pro la potenco en Viaj manoj – kaj la rajto decidi pri la politika direkto de la tuta registaro – Vi estas krome danĝera. Viaj diroj pri la atako kontraŭ la internacia juro fare de Usono kune kun Britujo kaj Francujo kontraŭ Sirio pruvas tion.

Esti stulte ne estas honto, s-ino kanceliero, sed oni ne celu resti stulte. La oficistoj de Scienca Servo de la parlamento certe pretas ekspliki al Vi la malpermeson de perforto fare de Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj de 1945 kaj klarigi al Vi la decidon de la asembleo de UN de 1974 pri la krimo de la agresado. Verŝajne ankaŭ Vi komprenos poste tion.

Krome mi rekomendas al Vi iam legi la libron »Kontraŭ-leĝaj militoj« de d-ro Daniele GANSER. Antaŭ ĉiu ĉapitron 4 pri la fondo de Internacia Puna Kortumo.

Mi pretas volonte respondi Viajn demandojn.

Altestime
(subskribite) A. J. Penk

Malpermeso de perforto laŭ art-o 2 IV de UN-Ĉarto – al federacia ministro Maas

Estimata federacia ministro de eksteraj aferoj,

Vi pruvas, ke ankaŭ federaciaj ministroj povas esti stultaj. Pro la potenco en Viaj manoj, Vi estas krome danĝera. Viaj diroj pri la atako kontraŭ la internacia juro fare de Usono kune kun Britujo kaj Francujo kontraŭ Sirio pruvas tion.

Esti stulte ne estas honto, s-ro federacia ministro, sed oni ne celu resti stulte. La oficistoj de Scienca Servo de la parlamento certe pretas ekspliki al Vi la malpermeson de perforto fare de Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj de 1945 kaj klarigi al Vi la decidon de la asembleo de UN de 1974 pri la krimo de la agresado. Verŝajne ankaŭ Vi komprenos poste tion.

Krome mi rekomendas al Vi iam legi la libron »Kontraŭ-leĝaj militoj« de d-ro Daniele GANSER. Antaŭ ĉiu ĉapitron 4 pri la fondo de Internacia Puna Kortumo.

Mi pretas volonte respondi Viajn demandojn.

Altestime
(subskribite) A. J. Penk

Miaj rekomendoj por humanistoj kaj homoj, kiuj preferas pensi mem

… ĉar niaj gvidantoj estas pli-malpli stultaj kaj pro tio danĝeraj, ni mem penu ekkoni la veron.

  • Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj | Universala Deklaro de Homrajtoj | Konsilantaro pri Homrajtoj | Internacia Traktato pri Ekonomiaj, Sociaj kaj Kulturaj Rajtoj | Konvencio pri la Rajtoj de la Infano | Konvencio pri la Rajtoj de Handikapitoj | Protokolo pri Abolo de Mortpuno | Konvencio pri Indiĝenaj kaj Tribaj Popoloj, Monda Asembleo Socia (MAS) 2009, ISBN 978-2-9529537-9-5
  • Ivo LAPENNA: Aktualaj Problemoj de la Nuntempa Internacia Vivo – Fundamentaj nocioj, lukto por la paco per juraj rimedoj, internaciaj organizaĵoj, Roterdamo 1952
  • Daniele GANSER: Illegale Kriege – Wie die NATO-Länder die UNO sabotieren, Eine Chronik von Kuba bis Syrien, orell füssli Verlag 2016, ISBN 978-3-280-05631-8

 

Unu komento

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Ŝanĝi )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Ŝanĝi )

Connecting to %s