Ĉu naiveco aŭ malicaĵo? Kreskanta kontraŭ-judismo en Esperantujo

Mi pasigis mian junaĝon en la socialisma GDR. Kiam mi faris maloportunajn demandojn, tiam komunistoj ofte diris al mi, ke mi do ne starus »je la ĝusta flanko«. Post kritikaj rimarkoj fare de mi, mi spertis ofte la riproĉojn, ke mi evidente prisilentus malice la avantaĝojn de la socialismo.

cenzurita buŝoTiu ĉi malbona heredaĵo el GDR: »ataki aliajn opiniojn« … do releviĝas. En Germanujo kaj ankaŭ en Esperantujo. La tiel-nomataj bonuloj ne pretas (kapablas?) akcepti aliajn opiniojn, kritikon kaj kontraŭ-diron. Kiu ne senkondiĉe subtenas iliajn mezurojn, tiu estas malbonulo, (ekstrema) dekstrulo, faŝisto, nov-nazio aŭ iu simila fi-ulo. La bonuloj fakte malakceptas liberan opinio-esprimon … malgraŭ iliaj kontraŭaj ĵuroj.

Albert AUBIN en la Facebook-grupo Esperanto (Lingvo Internacia) atentigis al la artikolo »Germanio: mobilizado kontraŭ antisemitismo« kadre de la retejo »Neniam milito inter ni«, publikigita je la 28a de Aprilo 2018 [ĉi tie] La verko aspektas unue kontraŭ-antisemitisme, sed ĝi estas pli-malpli kontraŭ-juda.

La teksto komencas jene:

»Dum la [Germanaj] aŭtoritatoj maltrankviliĝas pro la kreskado de antisemitismo [kontraŭ-judismo], kolektiĝoj [renkontiĝoj] estis organizitaj en la lando, interalie en la ĉefurbo, kun la slogano [devizo] ‘Berlino surhavas kipaon’«.

Ĉu Germanaj aŭtoritatoj vere maltrankviliĝas pro la kreskanta kontraŭ-judismo (antisemitismo) aŭ pro la fakto, ke gazetoj komencas raporti pri ĉi tiu hontego kaj pri la farintoj?

Germanaj instruistoj, politikistoj kaj aliaj perfidas denove Judojn

juna Judo fuĝasJudaj lernantoj pli kaj pli suferas en Berlinaj lernejoj pro ofendoj, minacoj kaj atakoj fare de mahometanoj. Arabdevena lernanto ekzemple deklaris kadre de diskutrondo en »Lernejo ĉe Jungfernheide«, ke li mortigus ĉiun Judan lernanton, se iu ĉeestus. [ĉi tie] Ĉu nur kruda escepto? Kio okazis pro ĉi tio fie kontraŭ-juda deklaro?

Kion faris la instruistaro? Kion faris la responsaj ĉefoj de la lernejoj? Kiel reagis la responsa senatano de edukado de la urbo Berlino? Ĉu oni protektis tuj la Judajn viktimojn kaj punis la farintojn? Ne, tute male! Oni penis balai la aferon sub la tapiŝon. Lernejestro eĉ rekomendis al la gepatroj de unu el la viktimoj ne diri esti Judo, eble surhavi kaptukon aŭ alikaze … plej bone estus forlasi la lernejon.

»Nuntempe, kresko de antisemitismo [kontraŭ-judismo] ekzistas preskaŭ ĉie en Eŭropo.«

Jes, bedaŭrinde jes … Francaj Judoj jam komencis fuĝi el Francujo pro timo. Ankaŭ unuaj Germanaj Judaj lernantoj komencas paki siajn valizojn. [ĉi tie] Denove!

»Ĉirkaŭ 2 500 personoj partoprenis tiun kolektiĝon [renkontiĝon], kun la slogano [devizo] ‘Berlino surhavas kipaon’. Pluraj politikaj respondeculoj [responsuloj], kiel la socidemokrata urbestro de la urbo [Berlino], Michael Müller.«

La sama Reganta Urbestro Michael MÜLLER, kiu partoprenis manifestacion kun reprezentantoj de mahometana organizaĵo observata fare de Germana sekreta servo pro kontraŭ-konstitucia agado. La Germana Judaro estis petinta urbestron MÜLLER ne partopreni – sen sukcese. La sama Reganta Urbestro, kiu faras nun nenion por protekti la Judajn viktimojn en la Berlinaj lernejoj kaj puni la farintojn.

Ĉu fari kritikon kontraŭ cionismo egalas al kontraŭ-judismo?

»En Berlino, en la populara kvartalo Neukölln, malgranda kolektiĝo [renkontiĝo] kontraŭ antisemitismo [kontraŭ-judismo] estis disigita post interveno de nekonatuloj, kiuj nomis la partoprenantojn ‘teroristoj’ kaj disŝiris Israelan flagon, indikis la polico.«

Ĉu la aranĝo en Neukölln, kvartalo fakte en la mano de la mahometana komunumo, estis honesta manifestacio kontraŭ antisemitismo … aŭ provoko? Kial prezenti Israelan flagon tie por protesti pro kontraŭ-judismo? Kiam mi tutkore malakceptas kontraŭ-judismon, ĉu mi devas ŝati la Israelan ŝtaton?

»Samtage, la Federacio de Germana muzikindustrio anoncis nuligon de la  ‘prix Echo’. Tiu decido estis prenita [farita] post la skandalo kaŭzita de aljuĝo de tiu premio al la Germanaj repistoj Kollegah kaj Farid Bang, la 12an de Aprilo, kies unu el la kanzonoj elvokas ‘mia korpo estas pli skulptita ol tiu de la malliberuloj de Aŭŝvico’, dum alia alvokas al ‘plenumo de nova Holokaŭsto’.«

Doni la premion ECHO 2018, la plej gravan muziko-premion de Germanujo, al du evidente kontraŭ-judismaj repo-kantistoj estis fia. Ĉu sed ĉi tiu faro estis la skandalo? Antaŭ la aranĝo la gazetaro vaste raportis, ke ĉi tiuj du artistoj tre verŝajne ricevos la premion … kaj malgraŭ tio aliaj artistoj, muzikistoj, politikistoj ktp. venis amase al ĉi tiu aranĝo. Kelkaj el ili ankaŭ akceptis premion. Ĉi tiu estas la skandalo! [ĉi tie]

Ĉu kontraŭ-judismo en Esperantujo denove kreskas

Je la 29a de Aprilo mi protestis en komentario kontraŭ ĉi tiu fine do pli-malpli kontraŭ-juda artikolo en vesto kontraŭ-judisma. Mi atentigis al kelkaj koncernaj artikoloj (el mia plumo) pro ties pli klaraj informoj.

»DUON-VERA ARTIKOLO PERFIDAS JUDAJN VIKTIMOJN

Ĉu artikolo ‘kontraŭ-antisemitisma’ povas esti kontraŭ-juda? Jes, ĉi tie la pruvo. Denove fuŝa, pli-malpli nur duon-vera teksto. Pli propaganda ol ĵurnalisma! Fine kontraŭ-juda afero. Anstataŭ nomi la farintojn, la aŭtoro prisilentas ilin.

Permesu kelkajn aldonaĵojn …

Pri-silentigi la verajn faktojn estas kroma perfido de la Judaj viktimoj«

Je la 30a de Aprilo 2018 Albert AUBIN skribis ree:

»Antisemitismo estas plago, kiuj ajn estu [estas] la kulpuloj de tiu abomen[ind]aĵo. Fingro-montri ‘Mahometanojn’ ĝenerale kiel kulpulojn de la fuĝ[ad]o de Judoj el Germanio gravas[?], kaj kontribuas al dispartigo de komunumoj. Batalo kontraŭ ĉiuj rasismoj [diskriminacioj] necesigas [bezonas] dialogon kaj interkompreniĝon. Des pli, kiam partio malkaŝe antisemita [kontraŭ-juda], islamofobia kaj ksenofobia (AfD) eniris en la parlamenton kun 92 deputitoj. [Ĉi] tio vere maltrankviligas la Judojn, kiuj vivas en Germanio. La malamiko ĉeestas en la ŝtato mem. Alexander Gauland (AfD) salutis la laboron de la soldatoj de Wehrmacht dum la dua mondmilito. Bjorn Höcke (AfD) bedaŭris la ĉeeston kore [en la koro] de Berlino de monumento dediĉita al [la viktimoj de la] holokaŭsto. Rasismo [diskriminacio] kaj antisemitismo [kontraŭ-judismo] estas kondamnendaj, sen opozicii la komunumojn [komunecon] inter si. Vi rajtas esprimi vian opinion. Tamen mi ne povos toleri plu vian komunumismon[?] sub miaj publikigaĵoj.

  1. Mi mem opinias, ke kontraŭ-judismo en Germanujo estas iel pli granda hontego, ol ke ĝi povus esti aliloke. Pro nia historio! Sed ja vere ne gravas, ĉu Germano, ĉu alia ulo, kiu vivas nur en Germanujo, faras tion.
  2. Kion Albert AUBIN moke nomas fingro-montri estas »diri la veron«. Ne ĉi tiu dispartigas la komunumon, kiu nomas la farinton, sed tiu dispartigas la Germanan socion, kiu provas prisilenti la veron koncerne la denove kreskantan kontraŭ-judismon. Kial Albert AUBIN protektas la farintojn, ne la viktimojn?
  3. Ĉu atentigi al la kreskanta kontraŭ-judismo fare de mahometanoj estas rasisma? Ĉu ekzistas raso da mahometanoj? Ĉu Albert AUBIN nur eraras, aŭ li fi-agitas pro profunda malamo kontraŭ Judoj?
  4. Kial Albert AUBIN defendas la mahometanojn, disĉiplojn de armeestro, amasojn-buĉisto kaj judojn-malamanto? Ĉu li ankaŭ defendus la disĉiplojn de la alia armeestro, amasojn-buĉisto kaj judojn-malamanto nomita Adolf HITLER? Kaj HITLER kaj aliaj reprezentantoj de la naci’-socialisma partio alte estimis islamon.
  5. Albert AUBIN pretendas, ke la Germanaj Judoj pli timus la partion AfD (Alternativo por Germanujo) ol la kontraŭ-judismon de la mahometanoj. Ĉu li ne konas la dirojn de Michael WOLFSSOHN, Juda German-Israela historiisto, kaj de Henryk M. BRODER, Juda publicisto, pri la danĝero de la kontraŭ-judismo de la mahometanoj? Se ne, tiam li estas nur malbona ĵurnalisto. Se jes, li estas mensoganto kaj trompanto.
  6. Albert AUBIN asertas, ke politikisto de AfD Bjorn HÖCKE malakceptus la memorigan memorejon por la mortigitaj Eŭropaj Judoj. HÖCKE nomis ĉi tiun memorejon »memorejon de la hontego«. Ĉu la mortigado de la Eŭropaj Judoj fare de la nazioj kaj iliaj aliancanoj ne estis hontego?

Fine la administranto de la grupo Esperanto (Lingvo Internacia) aldonis jenan:

»Ekstrem’-dekstra politiko estas agreso kiun ni ne permesas en tiu-ĉi grupo, nek religia agreso. Ne indiku Islamanojn kiel ‘Mahometanojn’«

Pro la postulo uzi la nocion islamano anstataŭ mahometano, mi atentigas al jenaj, espereble sufiĉe ne-ekstrem’-dekstraj fontoj:

  • mahometano (Bennemann: Esperanto-Handwörterbuch – II. Teil Deutsch – Esperanto, paĝo 255)
  • mahometano(Z), ano de la religio fondita de Mahometo (Plena Vortaro de Esperanto kun Suplemento, SAT 1980, paĝo 300)
  • mahometano (Krause: Wörterbuch Deutsch – Esperanto, 1993, paĝo 328)

En la jaro 1947 la Juda sciencisto Viktor KLEMPERER publikigis sian verkon LTI – Lingua Tertii Imperii pri la lingvo de Tri Regno kaj la peno de la naci’-socialistoj reguli la lingvon.

La romano 1984 de George ORWELL, publikigate 1948, priskribas diktatoran imperion, kie oni devigas la civitanojn paroli Newspeak (Novparolo) por malampleksigi la homan penskapablon.

Unu komento

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Ŝanĝi )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Ŝanĝi )

Connecting to %s