Cameron DIGGS kuŝante

Fiagitada kampanjo kontraŭ junan porno-stelulon

al la Germanlingva versio

CockyBoys | Cameron Diggs (Tattoed God) 2016 02Timothy HARPER estas naskita en Houston, Texas (Usono). Multaj homoj konas verŝajne nur lian kromnomon: Cameron Diggs. Li estis rolulo de porno-filmoj, ekzemple de CockyBoys kaj NakedSword. Tamen Cameron Diggs ne estas samseksemulo.

En 2016 komencis fiagitada kampanjo kontraŭ Cameron Diggs: oni riproĉis al li, ke li havus naziajn tatuaĵojn sur la haŭto. Oni asertis, ke li estus supremacist (rasisto; batalanto por la hegemonio de Blankulo).

Post serioza esplorado de la akuzoj, oni povas fine konkludi, ke ili – antaŭ ĉio tiuj de la retejo Str8UpGayPorn – bazas sur duon-veraĵoj kaj mensogoj. Anstataŭ seriozaj faktoj – moralisma aplombo. Je la 16a de Februaro 2017 la retejo Str8UpGayPorn publikigis eĉ personajn dokumentojn de Cameron Diggs pri lia financa situo [ĉi tie]

Je la 3a de Junio 2017 la retejo Str8UpGayPorn disvastigis jenan: Cameron Diggs: I’m out of jail, sober, and retired from gay porn [ĉi tie]
(Cameron Diggs: mi estas el la malliberejo, sobra kaj for de geja porno)

Ĉu la fiagitantoj kaj mensogantoj venkis fine super Cameron Diggs?

Konciza resumo de la kampanjo

2016-06-22 – Str8UpGayPorn:

Is Gay Porn Star Cameron Diggs A White Supremacist? [ĉi tie]
(Ĉu geja porno-stelulo Cameron Diggs estas blanka rasisto?)

2016-07-05 – Str8UpGayPorn:

NakedSword Doubles Down On White Supremacy With Another Cameron Diggs Scene [ĉi tie]

2016-07-14 – Str8UpGayPorn:

Cameron Diggs Responds To Claims That He’s A Racist: I Prefer To Stay Inside My Race … Is That So Wrong? [ĉi tie]
(Cameron Diggs respondas al demandoj, ke li estas rasisto: mi preferas resti ene de mia raso … Ĉu ĉi tio estas malĝuste?)

2016-08-09 – VICE:

Will Social-Media Pressure Stop the Gay Porn Industry from Hiring Racists? – The outcry following the debut of a model with Nazi tattoos may be a sign things are changing for the better [ĉi tie]
(Ĉu socia-amaskomunikila premo haltas la gejan porno-industrion ĉarti rasistojn? – La ekkrio sekvanta la debuton de modelo kun naziaj tatuaĵoj povas esti signo, ke aferoj ŝanĝas al la pli bona)

2016-09-09 – Str8UpGayPorn:

Racist Gay Porn Star Cameron Diggs Launches GoFundMe After Alleged Motorcycle Accident [ĉi tie]
(Rasista geja porno-stelulo Cameron Diggs lanĉas mono-kolektadon post motorciklo-akcidento)

2016-09-15 – Str8UpGayPorn:

Trenton Ducati And A Cam Site Vow To Support »Hero« White Supremacist Cameron Diggs: We Stick Together [ĉi tie]
(Trenton Ducati kaj per-kamerao-retejo alvokas subteni »heroon« rasistan blankan Cameron Diggs: ni restos kune)

2016-09-17 – Hugh Ryan:

This Gay Porn Company Is Upending the Definition of Porn [ĉi tie]
(Ĉi tiu geja porno-firmao supozas la difinon de porno)

»Recently, a social-media firestorm erupted when it emerged that one of their models, Cameron Diggs, had neo-Nazi tattoos and may hold white-supremacist beliefs.«
(Lastatempe, socia amaskomunikilaro ekbruliĝis, kiam aperis, ke unu el iliaj modeloj, Cameron Diggs, havis nov-naziajn tatuaĵojn kaj povas teni blankajn rasistajn kredojn.)

2017-02-09 – Str8UpGayPorn:

White Supremacist Gay Porn Star Cameron Diggs Arrested By SWAT Team In Dallas For Manufacturing Drugs [ĉi tie]
(Blanka rasisto geja porno-stelulo Cameron Diggs arestita fare de SWAT-teamo en Dallas pro fabrikado de drogoj)

»Diggs, who has a history of drug use and has served prison time in the past, made headlines and mainstream news throughout 2016 for his Nazi-era tattoos and admitted racist beliefs, which led to at least one gay porn studio pulling down Cameron Diggs content from their site. VICE even published an article on Diggs’ racism […], but some in the gay porn industry still chose to support and stand by the white supremacist, including his manager Trenton Ducati and a random cam site, which donated money to Diggs after a motorcycle crash and alleged leg injury landed him in the hospital.«

(Diggs, kiu havas historion de uzado de drogoj kaj estis en malliberejo en la estinteco, faris titolojn kaj ĉefajn novaĵojn en 2016 pro siaj naziaj tatuaĵoj kaj deklaris rasismajn kredojn, kio kondukis al tio, ke almenaŭ unu geja studio porna neigis enhavon de Cameron Diggs el la retejo. VICE eĉ publikigis artikolon pri la rasismo de Diggs […], sed iuj en la geja porno-industrio ankoraŭ decidis subteni kaj stari apud la blanka rasisto, inkluzive lia administranto Trenton Ducati kaj hazarda per-kamerao-retejo, per donaco de mono al Diggs post motorciklo-kraŝo kaj supozata lezo de leĝo alveturigis lin en la hospitalon.)

2017-02-10 – The WoW Report:

Gay Porn Star/ White Supremacist Cameron Diggs Arrested by SWAT Team in Dallas [ĉi tie]
(Geja porno-stelulo/ blanka rasisto Cameron Diggs arestita fare de polico-teamo en Dallas)

2017-02-11 – Towleroad:

Gay-for-Pay, White Supremacist Adult Film Actor Cameron Diggs Arrested in Meth SWAT Raid in Dallas [ĉi tie]
(Geja-pro-pago, blanka rasisto plenkresko-filmo-aktoro Cameron Diggs arestita pro drogoj en Dallas)

2017-02-14 – GGG.at:

Rassistischer Gay-Pornostar Cameron Diggs bei Drogenrazzia verhaftet [ĉi tie]
(Rasista geja porno-stelulo Cameron Diggs dum drogoj-razio arestita)

2017-02-16 – Str8UpGayPorn:

White Supremacist Gay Porn Star Cameron Diggs Receives Court-Appointed Lawyer After Claiming No Monthly Income [ĉi tie]
(Blanka rasisto geja porno-stelulo Cameron Diggs ricevas de kortumo nomumitan advokaton post deklaro de neniu monata enspezo)

2017-02-17 – Str8UpGayPorn:

Gay Porn Studio Sketchy Sex Releases Scene With Recently Arrested White Supremacist Cameron Diggs [ĉi tie]
(Geja porno-studio Sketchy Sex publikigas scenon kun ĵus arestita blanka rasisto Cameron Diggs)

Tiu prezentaĵo postulas Ĝavoskripton.

La faktojn

Rigardu ni sekve la »naziajn tatuaĵojn« kaj poste la »deklaron de rasisma kredo« fare de Cameron Diggs.

Oni vidas ĝuste sur la haŭto de Cameron Diggs inter alie jenajn tatuaĵojn:

  • sur liaj ŝultro po unu Eisernes Kreuz (Fera Kruco)
  • sur liaj koksoj po du fulmoj, unu apud la alia
La tatuaĵoj
La tatuaĵoj

(1) Certe mi ne atendas, ke ĉiu konas la historion de la Prusa (iama parto de Germanujo) honorsigno Eisernes Kreuz (Fera Kruco). Sed mi postulas, ke iu, kiu faras riproĉojn al aliulo pro ĉi tiu, ke ĝi antaŭe informas sin sufiĉe bone pri la faktoj. Alikaze oni agas sen-response aŭ eĉ malice.

La Prusa reĝo Frederiko Vilhelmo IIIa (1770 – 1840) kreis je la 10a de Marto 1813 la honorsignon Eisernes Kreuz (Fera Kruco) por apartaj meritoj dum la batalado kontraŭ la Franca armeo de la imperiestro Napoleono.

La reformemuloj en la Prusa registaro kaj la ĝenerale publika opinio estis premintaj la reĝon fari tion. La honorsigno Eisernes Kreuz (Fera Kruco) estis popoleca signo de justa milito de la Prusa popolo kontraŭ la Francaj okupintoj.

(fonto: Wörterbuch zur Deutschen Militärgeschichte, Band A – Me, Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, 1985)

La honorsigno Eisernes Kreuz (Fera Kruco) reprezentas do origine la bataladon de la Prusa popolo kontraŭ la okupantoj kaj por ĝia propra libereco.

Eisernes Kreuz (Fera Kruco) kun svastikoLa retejo Str8UpGayPorn publikigis en la artikolo de la 22a de Junio 2016 bildon de Fera Kruco kun svastiko en la centro. Kial ĉi tiu trompaĵo? La tatuaĵo de Cameron Diggs ne montras ĉi tiun.

La nacia socialismo regis en Germanujo pli multe ol 100 jarojn poste, de 1933 ĝis 1945. La fakto, ke ankaŭ la naciaj socialistoj uzis la origine Prusan honorsignon, ne gravas. Ili ankaŭ uzis la Germanan lingvon por komuniki.

Runoj de SS

(2) La organizaĵo Schutzstaffel (Protekta Skadro) aŭ mallonge SS estis parto de la nacia-socialisma partio de Germanujo kaj ekzistis inter 1922 kaj 1945. Parto de ĝi estis milita fako, kiu kulpis pri multaj aparte kruelaj krimoj. La signo de ĝi estis du runoj (malnovaj Ĝermanaj literoj).

Sur la koksoj de Cameron Diggs troviĝas male po du fulmoj kun pintigitaj(!) finaĵoj, do alie ol la runoj. Homoj kun humanisma edukado eble dirus, ke ĉi tiuj fulmoj aspektas kiel la fulmoj de dio Zeŭso.

Ambaŭ ĉi tiuj »pruvoj« pri la pretendita emo al nacia socialismo fare de Cameron Diggs do fuŝas.

(3) La teksto de la »rasisma deklaro« fare de Cameron Diggs estas jena:

»I believe people should want to be proud of who they are and where they come from«

»I feel like we are suppose to continue our race and our culture. That’s why our parents teach us their values and principals, its a part of your heritage. When it comes to having kids, I prefer to stay inside my race. It’s nothing hateful toward any race, it’s just what I believe. Why is that so wrong? Does that make me a racist?«

(Mi kredas, ke homoj volas esti fieraj pri tiu, kiu ili estas kaj de kie ili venas

Mi sentas, ke ni supozas, ke ni daŭrigu nian rason kaj nian kulturon. Tial niaj gepatroj instruas al ni siajn valorojn kaj principojn, parton de via heredaĵo. Kiam temas pri havi infanojn, mi preferas resti en mia raso. Estas nenia malamo al iu ajn raso, estas nur, kion mi kredas. Kial estas tio malĝusta? Ĉu tio faras min rasisto?)

En sia libro Esperantujismo, GBEGLO Koffi klarigas la eksterordinare gravan rolon de la triboj en Afriko. Oni preferas rilatojn ene de la propra triboj. Iuj kontaktoj al eble pli-malpli malamikecaj triboj estas nedezirataj, seksaj rilatoj al iliaj membroj estas eĉ grava peko. Do, membroj de la Afrikaj triboj preferas resti en sia tribo.

Multaj Judaj familioj postulas al siaj idoj edziĝi nur aliajn Judojn. Por protekti la Judan popolon! Sekve, Judoj preferas resti en sia nacio.

Korano postulas en diversaj partoj, ke la mahometanoj batalu kontraŭ ĉiuj, kiuj ne sekvas islamon.

»Batalu kontraŭ ili, ĝis ne plu estos persekuto, kaj la religio de ĉiuj estos tiu de Alaho.« (8/40)

»Batalu kontraŭ tiuj el la popolo de la Skribo, kiuj ne kredas je Alaho kaj al la vivo venonta, kaj ne rigardas malpermesita tion, kion Alaho kaj Lia sendito malpermesis, kaj ne sekvas la veran religion, ĝis ili donos la tributon libervole kaj humile.« (9/29)

Oni povas ekkoni, ke mahometanoj preferas resti ene de sia umao (komunumo de ĉiuj mahometanoj).

Cameron Diggs postulas similan rajton, do resti kadre de sia raso. Kial li estas rasisto, alie ol Afrikaj tribanoj, Judoj kaj mahometanoj?

Konkludo

Grupo da verŝajne samseksemuloj kaj kelkaj pli-malpli maldekstraj aliancanoj provis pruvi, ke Timothy HARPER estas rasisto kaj faras propagandon por naziismo per liaj tatuaĵoj.

La maniero »pruvi« tion estas – afable dirite – tre dubinda:

  1. La akuzintoj asertas, ke honorsigno origine por la batalado de la Prusa popolo kontraŭ la Francaj okupantoj estus nazia signo. Por konvinki siajn legantojn, la retejo Str8UpGayPorn miksas en ilustraĵo la Prusan honorsignon kun svastiko de la naciaj socialistoj. Tiu miksaĵo pruvas fakte nenion, sed ĝi eble konfuzas legantojn sen sufiĉe ampleksa historia scio.
  2. La formo de la fulmoj sur la koksoj de Timothy HARPER diferencas evidente de la Ĝermanaj runoj uzitaj de la nazia Protekta Skadro SS: la fulmoj estas pintaj, la runoj estas angulformaj. La akuzintoj malobeas la ĝeneralan principon In dubio pro reo (en dubo por la akuzito).
  3. Timothy HARPER diris nek, ke sia raso estas pli valora ol aliaj, nek, ke aliaj rasoj estas malpli valoraj ol la sia. Li deklaris opinion similan al tiuj de multaj Afrikanoj, Judoj kaj mahometanoj. La akuzintoj maljuste retenas al Timothy HARPER rajton, kiun havas Afrikanoj, Judoj kaj mahometanoj, ĉar li estas blankulo; sekve la afero estas kazo de respektive diskriminacio aŭ rasismo fare de la akuzintoj.
  4. La retejo Str8UpGayPorn publikigis personajn dokumentojn pri la financa situo de Timothy HARPER. Kun kiu celo? Ĉu por krome malbonfamigi la viktimon de la kampanjo?

Timothy HARPER/ Cameron Diggs estas unu el multaj viktimoj de tiaj batalantoj por »ĝusta konduto«. Ĉi tiuj batalantoj ne pretas akcepti aliajn, kontraŭajn opiniojn. Kritikantojn ili misfamigas novnazioj, rasistoj, desktruloj ktp. Ili ne prezentas faktajn pruvojn, »sufiĉas« plej ofte duon-veraĵoj, por ke aliaj »bonuloj« subtenas la kampanjojn kontraŭ iuj kritikantoj.

Kial »kontraŭ-faŝistoj« emas tiom ofte apliki faŝismajn metodojn?

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Ŝanĝi )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Ŝanĝi )

Connecting to %s