Ĉu denova subpremado de faktoj?

libro Esploro kaj Dokumentado (2014) de Ivo Lapenna»Prof. D-ro Ivo LAPENNA (1909 – 1987) estas la arkitekto kaj konstruinto de la moderna UEA. […]

Okaze de la 60-jara datreveno de “la Venko en Montevideo, 1954”, la Fondaĵo Ivo Lapenna decidis esprimi sian dankemon al Prof. D-ro Ivo LAPENNA per la eldono de ĉi tiu grava historia verko: Esploro kaj Dokumentado. […]«

(el la enkonduko de Birthe LAPENNA)

Mi estas jam jarojn scivolema pri – kaj ankaŭ iom entuziasmigita pro – Prof. D-ro Ivo LAPENNA kaj lia laborado por Esperanto. Oni ne devas aplaŭdi ĉion de li; sed kompare kun hodiaŭaj gvidantetoj de la Esperanto-movado, li estis giganto. Mi estis mendinta la redaktitan kaj korektitan represon de la artikoloj el la rubriko Esploro kaj Dokumentado (EkD), aperintaj en la revuo Horizonto inter 1976 kaj 1987 [1].

d-ro Ivo Lapenna, juristoKvankam mi konjektas, ke Prof. D-ro LAPENNA kelkajn aferojn kaj faktojn eble iom tro severe prijuĝas, mi sentas grandan respekton al lia ĝenerala saĝeco kaj lia humanisma kaj ĝentileca konduto. Kaj lia kapableco esprimi sin en Esperanto … Estas plezuro legi liajn tekstojn jam pro tio (kaj mi devas ofte subrideti vidante lingvajn plibonigojn en la tekstoj de aliaj Esperantistoj fare de Prof. D-ro LAPENNA).

Kiam mi legas liajn priskribojn de la komunistaj funkciuloj, antaŭ ĉio de tiuj el GDR, kaj de iliaj faroj, mi kvazaŭ aŭdas ilin persone kun ilia ofte aroganta konduto senrespekta kontraŭ homoj kun aliaj opinioj. Pro miaj propraj spertoj kiel GDR-ano mi emas kredi la plej multajn asertojn de Prof. D-ro LAPENNA en la libro Hamburgo en Retrospektivo – Dokumentoj kaj Materialoj pri la Kontraŭneŭtraleca Politika Konspiro en Universala Esperanto-Asocio [2].


Unu el la artikoloj en Horizonto (n-ro 12) koncernas eminentulon de la Esperanto-movado: Prof. B[ozidar] POPOVIĆ eksiĝis el komitataneco de UEA. Ĉi tiu artikolo enhavas citaĵon el la teksto “Hazarde” Ripetita Evento ne plu Estas Hazardo de Prof. POPOVIĆ mem:

 »Per prisilento kaŝi la veron, ŝajnigi unuecon, ĉion pro ‘superaj celoj’ – estis neniam bona politiko. Kun tia gvidantaro de UEA mi deziras havi nenion komunan. Pro tio mi, kiel la unua paŝo, ne plu estas kandidato de ISAE [Internacia Scienca Asocio Esperantista] por la komitato de UEA. Paŝon post paŝo mi liberiĝos ankaŭ de aliaj postenoj ligitaj kun rekono de tia Estraro de UEA. Se mi ne povas pruvi, ke mi estas honesta homo, se iu povas senpune en sino de UEA makuli alies honestecon, se krome la UEA-parto de la movado fariĝis tiel malsana, ke oni toleras tiajn pri-klaĉojn, mia loko ne estas tie. Mi klopodos almenaŭ reakiri mian kvietecon, forĵeti la superfluan ŝarĝon kaj porti nur la ŝarĝon neniel ligitan kun UEA. Mi lasos al la hundoj, ke ili boju, sed en sia (ne mia) korto.«

Pro la »humiligoj kaj kalumnioj, kiujn li devis suferi« – informis aldonante Prof. D-ro LAPENNA en EkD»li devis ‘enkorpigi kor-stimulilojn por reakiri la viv- kaj la laborkapablon’«.


libro Nia Diligenta Kolegaro (2018) - de Gorecka k KorĵenkovPor ekkoni eble iom alian vidon al la afero, mi decidis legi la artikolon pri Bozidar POPOVIĆ en la libro Nia Diligenta Kolegaro [3] de Halina GORECKA kaj Aleksander KORĴENKOV. Tie mi trovis jenajn informojn:

  • Prof. Bozidar POPOVIĆ prezidis la Jugoslavian Esperanto-Ligon (JEL) de 1969 ĝis 1979 (laŭ EkD jam ekde 1968);
  • Li estis komitatano de 1953 ĝis 1977 (laŭ EkD nur ekde 1957);
  • En 1973 kaj 1974 li estis vicprezidento de UEA;
  • Li estis prezidento de ISAE de 1971 ĝis 1977.

Informoj pri la dumviva membreco en UEA de Prof. POPOVIĆ ekde 1955 kaj la kaŭzoj de la subitaj eksiĝoj el la komitaneco de UEA kaj la prezidanteco de ISAE (vidu EkD-on n-ro 20) en 1977 tute mankas. Ĉu pro fuŝo, erara laboro aŭ pro konscienca subpremado de por UEA malagrablaj veroj?

Mi serĉis poste kromajn informon en la verko Historio de UEA [4] de Ziko VAN DIJK; la indekso enhavas neniun noton pri Prof. POPOVIĆ.


leteroj al B. LAPENNA (Fondaĵo Ivo Lapenna) kaj Litova Esperanto-Asocio

2019-02-17 Ĉu denova subpremado de faktoj – al Litova Esperanto-Asocio

2019-02-17 Esploro kaj Dokumentado – al B Lapenna

 


fontoj:

  1. Ivo LAPENNA: Esploro kaj Dokumentado, Grafokom 2014, ISBN 978-953-7818-06-7;
  2. Ivo LAPENNA: Hamburgo en Retrospektivo – Dokumentoj kaj Materialoj pri la Kontraŭneŭtraleca Politika Konspiro en Universala Esperanto-Asocio, Ivo Lapenna, dua kompletigita eldono 1977;
  3. Halina GORECKA, Aleksander KORJENKOV: Nia Diligenta Kolegaro, Sezonoj, Litova Esperanto-Asocio  2018, ISBN 978-609-95087-6-4;
  4. Ziko VAN DIUJK: Historio de UEA, Espero 2012, ISBN 978-80-89366-15-6

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Ŝanĝi )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Ŝanĝi )

Connecting to %s