tri simioj de la saĝo

Ĉu la Mondpacan Esperantistan Movadon (MEM) revivigi?

Paco - Oficiala Organo de la Mondpaca Esperantista Movado (MEM) GDR 1967La Mondpaca Esperantista Movado (MEM) estis fondita 1953 en St. Pölten, Aŭstrujo. La celo estis:

»utiligi Esperanton serve al paco kaj reciproka kompreno inter la popoloj«.

Dum la Malvarma Milito la organizaĵo MEM sekvis la politikon de la Tutmonda Paco-Konsilantaro (TPK), anglalingve: World Peace Council, subtenatan de Sovetunio.

Ekde 1983 MEM kunlaboris kun UEA.

Sed kio estas la nuna stato de la Mondpaca Esperantista Movado? Ĉu ĝi ankoraŭ iel kaj ie agas? Ĉu ĝi nun kadukas, ĉu ĝi jam mortis? Mi ne scias.

Kvankam mi alte estimas Prof. D-ron Ivo LAPENNAN – geniulo kompare al la hodiaŭaj gvidantetoj de la Esperanto-movado – kaj scias sian do tre malfavoran opinion pri la eble pli-malpli komunisma MEM, mi forte opinias, ke ni urĝe bezonas Mondpacan Esperantistan Movadon. Verŝajne iel novan!

logo MEM - Internacia jaro de paco 1986Kion FARAS la Esperantistoj por la paco kadre de la Esperanto-movado?

Male mi ofte renkontas malestimon, malamon, milito-instigantan propagandon kaj puran faŝismon – dekstruman, islaman, maldekstruman – fare de Esperantistoj. Jes, mi scias la naciisman propagandon antaŭ la Dua Mondmilito en la esperantistaro. Jes, mi scias, ke verŝajne nur la Jugoslavaj Esperantistoj ne flatis siajn faŝismajn regantojn en Eŭropo. Jes, mi scias, ke UEA kongresis sub la svastiko en Köln, Germanujo (dum la Germanaj Esperantistoj elpelis la Judojn el la estraroj). Jes, mi scias, ke post 1945 UEA ne pretis kondamni denovan emon al totalismo kaj konfesi sian propran kulpon.

La emo al malamo kaj malpaco inter Esperantistoj do ne estas nova afero. Tamen!

Kio estas via opinio eble revivigi la Mondpacan Esperantistan Movadon? Ĉu eble kiel unuan paŝon fondi MEM-amikaron?


kelkaj kromaj informoj pri la Mondpaca Esperantista Movado (MEM) troveblaj ĉi tie:

  • Ivo Lapenna k. a.: Esperanto en Perspektivo, UEA 1974, paĝoj 529 – 530
  • Ivo Lapenna: Hamburgo en Retrospektivo, Horizonto 1977
  • div.: Koncize pri MEM, 1978
  • Arbeitsgruppe zur Erforschung der Geschichte des Esperanto-Verbandes im Kulturbund der DDR (Laborgrupo pri la esplorado de la historio de la Esperanto-Asocio en la Kulturligo de GDR): Ĉiuj GDR-eldonoj de Paco 1966 – 1989 (sur kd), 2004
  • Aleksandro S. Melnikov: Gvidlibro tra Esperantio, 2015, paĝo 205

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Ŝanĝi )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Ŝanĝi )

Connecting to %s