Letero al la Baltaj samideanoj (veteranoj)

Letero al la Baltaj samideanoj

Estimataj samideanoj en Estonujo, Latvujo kaj Litovujo, permesu jenajn demandojn!

Letero al la Baltaj samideanoj (soldato)En dokumentada filmo de Germana televido mi aŭdis pri leteroj de Germanaj soldatoj al siaj edzinoj kaj al aliaj familianoj. La armeanoj rakontis per-letere ankaŭ pri siaj travivaĵoj, kiam ili enmarŝis en la Baltajn landojn. Ofte la Baltaj civitanoj elkore bonvenigis la Germanajn soldatojn, kelkfoje per floroj. Sed okazis ankaŭ sufiĉe makabraj ceremonioj.

Kelkaj lokoj, urbetoj, havis tre eksterordinarajn »donacojn« por bonvenigi la Germanojn: respektive mortigitajn kaj pendigitajn Judojn sur placoj aŭ antaŭ urbodomoj. La ordinaraj Germanaj soldatoj estis malofte ardaj naci-socialistoj, sekve ili estis plej-ofte konsternitaj pro tiu fi-aĵo. Iliaj leteroj pruvas tion.

Ĉu tiuj antisemitaj fi-aĵoj estas temo en la lernejoj kadre de la instrufako historio?


Mi vidis la filmon »Conspiracy« [= konspiro] pri konferenco ĉe la lago Wannsee je la 20a de Januaro 1942. Celo de ĉi tiu kunveno estis plani la tutan ekstermadon de la Judoj en Eŭropo. Ĉe vino, brando kaj rostita viando la ĉeestantaj reprezentantoj de Protekta Skadro (SS), naci-socialista partio, diversaj ministerioj kaj juristoj babiladis pri la eble plej efikaj vojoj plenumi rapide la celon.

La Brita-Usona filmo de 2001 bazas sur oficiala protokolo de la konferenco. En la konferenco informis majoro Rudolf LANGE, ke Baltaj volontuloj entuziasme subtenas Protektan Skadron (SS) amase mortigi Judojn.

Ĉu oni parolas ĉe vi pri ĉi tiuj krimoj fare de Baltoj kadre de holokaŭsto?

Letero al la Baltaj samideanoj (viktimoj)


Je la 24a de Junio 2018 en la urbeto Mustla (Estonujo), asocio de veteranoj solene malkovris memorigan tabulon por Estona oficiro de Protekta Skadro (SS): Alfons REBANE. Multaj homoj en la tri Baltaj ŝtatoj opinias, ke la iamaj membroj de Protekta Skadro (SS) estis batalantoj por la libereco.

Ĉiu-jare en la Marto oni celebras en Rigo (Latvujo) »Marŝon de la legianoj« por honori la Latvajn membrojn de Protekta Skadro (SS). Oni aŭdas kantojn de SS. Multaj junaj naciistoj partoprenas, kelkaj el ili kun naziaj simboloj. Pli kaj pli la afero fariĝas manifestacio kontraŭ Ruslando.

La sendependaj Usonaj esplorantoj de »Pew Research Center« faris en 2018 enketon en Litovujo. La rezulto: 23 % el la Litovianoj sentas ĝenerale problemon pri Judoj. La plej alta valoro en orienta Eŭropo.

Ĉu la Baltaj socioj disputas pri la altestimo je membroj de Protekta Skadro (SS) kaj la sufiĉe granda antisemitismo?

Letero al la Baltaj samideanoj (veteranoj)

2 komentoj

    • Estimata samideano, dankon pro viaj afablaj vortoj. Mi penas nur, iom kompletigi la scion de miaj legantoj. Legante kaj aŭdante, ke la Baltaj ŝtatoj timus la »agresemon« de Ruslando, mi celas, ke oni ne forgesu »la kadavron en la keloj« de la Baltoj. Estas kontraŭ mia sperto, ke unu flanko estas nur bona kaj la alia nur malbona. Mi deziras al vi ĉion bonan!

      Ŝato

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Ŝanĝi )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Ŝanĝi )

Connecting to %s