… parte sufiĉe fuŝa! La broŝuro al la kd »Afrika Kompilo«

La valoron de la laboro fare de Vinilkosmo oni ne subtaksu! Ĝiaj produktoj informas, amuzas kaj povas helpi instrui sin mem. Tia fuŝa tekstaro ĉagrenas kaj malhelpas. La artistoj, muzikistoj, komponistoj, teĥnikistoj prezentas bonegan rezulton, Nur ne la responsulo pri la broŝuro. Iel sen-respekta rilate al la aliaj, ĉu ne? Tre bedaŭrinde!

Advertisements

Afrika KompiloMi ŝatas aŭdi muzikon el Esperantujo. La entrepreno Vinilkosmo ofertas vastan gamon da multaj produktoj de diversaj stiloj kaj ĝenroj. Intertempe mi mendis kelkajn dekojn da kompaktaj diskoj (kd). Paŝon post paŝo mi konservas ilin en mia komputilo respektive loka reto, por ke iliaj enhavoj povas akompani min dum la ĉiutaga laboro per komputilo.

Unu el ili estas la kd »Afrika Kompilo« kun la artistoj de »Konga Espero« Viktor LUFIMPU, Junior NGANGU kaj Denizo Rock TAMBA (ĉiuj el Kongo), kun la artisto de »Vigla Muziko« Dido FUNDU (Kongo) kaj la artistoj Théophile Mayoma DIANKERNBO (Kongo) kaj Jean-Marc LECLECQ. La kantoj entuziasmigas min. Ja mi sentas min devigata svingeti piedon kaj iomete kunkanti … pro la altira etoso de la kantoj. Continue reading “… parte sufiĉe fuŝa! La broŝuro al la kd »Afrika Kompilo«”

René, nomata Packo – 2017-04-09

Berlino ofertas do pli ol nur unu bonan eblecon al René … Bonvenon en Berlino, René!

17619617_1346230892104064_1384456415_n editJe la 31a de Marto 2017 René alvenis en Berlino kun pakaĵujo de sia aŭtomobilo plena da dokumentoj: aktujoj, malfermitaj kaj fermitaj leteroj. Li vizitis unue min en la kvartalo Neu Hohenschönhausen, estis nia unua renkonto.

Ni estis interkonsentinta, ke li unue enmanigas al mi siajn aĵojn kaj poste kelkajn tagojn ĝuas la vivon en Berlino … ĝis mi bezonos lian subtenon. Sed antaŭ ol mi havis liajn dokumentojn, nia komuna amiko Miĥaelo protestis per WhatsApp: Kial vi venis ne unue al mi? René decidis Miĥaelon venigi al mi … Malbona ideo! Eĉ post horoj (re-)venis nek René nek Miĥaelo.

Miĥaelo estis unu el tiuj, kiuj plendas pri la emo de René »forgesi« la gravajn aferojn en lia vivo kaj fari prefere tion, kion plaĉas al li. Ĝuste tiu Miĥaelo proponis al René anstataŭ reveturi al mi pro la dokumentoj viziti ulojn por gaja kradrostado. Ĉu koncerna informa al vi? Ne! – Verŝajne pro tro multe da alkoholaĵo Miĥaelo suferis akcidenton: li estis faliginta kaj rompiĝis sian ŝultron. René akompanis Miĥaelon en malsanulejon, la operacio estis je la sekvanta lundo. Continue reading “René, nomata Packo – 2017-04-09”

Arabaj Ĉiesuloj en Berlino

Tiuj junaj viroj estas nur ok el kelkaj dekoj da novaj ĉiesuloj en Berlino, ĉefurbo de Germanujo, kiuj oferas siajn servojn al samseksemuloj kaj parolas la Araban lingvon.

Tiuj junaj viroj estas nur ok el kelkaj dekoj da novaj ĉiesuloj en Berlino, ĉefurbo de Germanujo, kiuj oferas siajn servojn al samseksemuloj kaj parolas la Araban lingvon. Ili prezentas sin en la retejo Planet Romeo. Laŭ mi sufiĉe nova fenomeno. La nombro de la ordinaraj membroj en Planet Romeo kiuj vivas en Berlino kaj parolas la Araban estas eĉ 545 (je la 2a de Aprilo 2017). Continue reading “Arabaj Ĉiesuloj en Berlino”

René, nomata Packo – 2017-03-30

Kiu ja estas Andreo J. PENK, kiu altrudas sin en vian vivon?

Andreas J PenkKara René M. Helle,

mi ĝojas, do konatiĝi kun vi hodiaŭ persone. Sed antaŭ ol ni vidas nin vid-al-vide (kaj mi provos almenaŭ brakumi vin), estas nun tempo, ke vi ricevas pli multajn informojn pri mi. Estas ne-justa, ke vi devas konfesi al mi preskaŭ ĉion, sed vi scias pri mi preskaŭ nenion.

Andreo J. PENK, mi havas 55 jarojn, mi loĝas ĉe la rando de Berlino, en la nord-orienta kvartalo Neu-Hohenschönhausen/ Malchow en unu-ĉambra-loĝejo. Kelkaj mokas: loĝad-necesejo kun kuirejo-angulo. Mi estas samseksemulo, tamen mi ŝatas virinojn. Ne, mi ne havas partneron, kvankam de tempo al tempo iu loĝas aŭ almenaŭ dormas ĉe mi: junaj senhejmuloj, nur malmultaj el ili samseksemaj (kaj eĉ se, mi estus tro maljuna, tro dika kaj tro malbela … laŭ la ĉiu-matena informo fare de mia spegulo.) Continue reading “René, nomata Packo – 2017-03-30”

René, nomata Packo – 2017-03-28

Ĉu René estas egoisma, ĉu nur mankis al li ĝustaj helpantoj?

Rene nomata Packo 6Kelkaj avertas pro René. Ne pro maliceco, sed pro malbonaj spertoj kun li. Mi bone aŭskultis.

René emus ekspluati aliajn. Li akceptus helpon kaj subtenon fare da aliaj – patrino, fratino, onklo, amikoj – sed farus mem nenion. Post mallonga tempo li havus pro sia ĥaosa, parte egoisma konduto egalajn problemojn.

Nur René mem estus grava por René. Ke liaj helpantoj sekve suferas, René ne interesas sin pri tio. Ĉu li estas eble handikapulo pro perturbo de sia personeco?

La Latina nocio dissociabilis signifas: kontraŭ-socia konduto, emo al egoismo, sen-respekteco kaj deliktoj. La koncernatoj malatentas sociajn normojn kaj regulojn. Ili ne kapablas akcepti rifuzojn al si, tiam ili estas agresemaj. Nenia kompato, nenia kulpo-sento, sed atakema kaj krima konduto kaj ofte ankaŭ dependeco de alkoholaĵoj respektive drogoj. Ĉu René estas tia homo? Continue reading “René, nomata Packo – 2017-03-28”

René, nomata Packo – 2017-03-27

Rene nomata Packo 5Dum la nokto mi estis preparinta diversajn leterojn por René.

  • informo al la ŝparkaso en Altötting-Mühlsdorf pro lia nova adreso
  • peto al la ŝparkaso, protekti lian konton kontraŭ eblaj konfiskoj (P-Konto)
  • skribo al la ŝtata instanco Jobcenter subteni lin per monhelpo por senlaboruloj (ALG II)
  • diversaj formularoj koncerne la skribo pri monhelpo por senlaboruloj (ALG II)
  • informo al Jobcenter, ke mi rajtas agi kiel komisiito fare de René

René: »Bonege, ja grandioze, dankon al vi«

Post telefonado kun René mi sciis ankoraŭ iom pli multe pri sia situacio. Li havas grandajn ŝuldojn, kelkajn milojn da eŭroj; leterojn de kredantoj kaj ŝtataj oficejoj estas ankoraŭ ne malfermitaj en liaj ŝrankoj. Continue reading “René, nomata Packo – 2017-03-27”

René, nomata Packo – 2017-03-26

Mia heroo havas multajn problemojn

Rene nomata Packo 4Hodiaŭ mi konatiĝis tute alian René-on. Li malkovris verdireme al mi sian nunan situacion plenan da problemoj kaj malagrablaĵoj. Mi estis ŝoke surprizita pri tio, kion mi devis legi en nia babilado per Facebook.

»Mi estas denove senhejmula, mi trovis aktuale lokon ĉe amikoj, sed mi ne scias ĝis kiam. Kaj laborejon mi ankaŭ baldaŭ perdos. Kaj kontakton al mia familio mi havas bedaŭrinde ankaŭ malmulte nun. Mi komencos denove ĉe nulo, mi devas denove batali supren.«

»Mi estas nun absolute senmona, nur 10 EUR por nutraĵo kaj cigaredoj.«

»Mi estis jam ĉe la ŝtataj instancoj, sed ili ne helpis iel al mi, malgraŭe mi staris tie kaj diris, ke mi havas nenion kaj vivas sur la strato.«

»Ja, mi klopodas montriĝi kvazaŭ forta, malgraŭe mi estas interne rompita. Kion utilas, se oni montras la propran malforton? Kiam la aliaj uloj vidas, ke oni estas malforta, oni fariĝas viktimo, kiun la aliaj mokas. Mi ofte spertis tion jam.« Continue reading “René, nomata Packo – 2017-03-26”