Miaj novaj najbaroj – mahometanoj

En Berlino kaj Germanujo vivas kredantoj de diversaj religioj: bahaismo, budhismo, hinduismo, islamo, judismo, kristanismo, sikismo, ŝintoismo, taoismo kaj aliaj. Ili ĉiuj vivas laŭ la reguloj de siaj sanktaj libroj. Unu kredanto pli fidela, la alia malpli.

mahometanoj en tenda moskeo en Kolonjo
mahometanoj en tenda moskeo en Kolonjo (fonto: n-tv)

Sed nur la mahometanoj (islamanoj) asertas plejparte, ke ilia Sankta Skribaĵo, Korano, estus super ĉiuj leĝoj kaj reguloj en Germanujo. Eĉ super Baza Leĝo! Nur Alaho estus la suvereno.

Inter la Germanoj kreskas la islamofobio, la angoro pro la islamo (fobio signifas tion: angoro). Mi ne aŭdas ion pri angoro pro bahaanoj, judoj, kristanoj ktp. Eble, ĉar mi ankaŭ ne aŭdas ion pri murdoj de familianoj fare de aliaj familianoj pro »honoro« (germanlingve: Ehrenmorde) inter bahaanoj, judoj, kristanoj ktp. Kaj nenion pri devigaj edziniĝoj (germanlingve: Zwangsehen) de knabinoj kun maljunaj viroj kadre de bahaaj, judaj kaj kristanaj kaj aliaj komunumoj. Nenion pri teroristaj krimuloj, kiuj estas bahaanoj, judoj, kristanoj aŭ de alia religio.

Kiam bahaaj komunumoj postulis, ke infanĝardenoj kaj lernejoj en Germanujo ofertu  manĝaĵon laŭ iliaj religiaj reguloj? Kiam judoj postulis kroman festotagon por honori judismon? Kiam kristanoj ribelis kontraŭ universitatoj, ĉar la ĝenerala organizado obstaklus preĝi al Dio? Kiam kredantoj de aliaj religioj pretendis, ke kritiko estus malamo, kaj fi-agitis amase kontraŭ la Germanaj kulturo kaj moroj? Sed ni spertas tion fare de mahometanoj, nur fare de mahometanoj. La fakto, ke (maldekstraj) ateistoj perfidas la akiraĵojn de la epoko de l’racionalismo, subtenante la Mezepokajn mahometanojn, ne plibonigas ion.

grupo da inaj mahometanoj en Berlino
grupo da inaj mahometanoj en Berlino (fonto: Der Tagesspiegel)

Inter 1933 kaj 1945 Adolf HITLER gvidis la Germanan Regnon. Germanaj entreprenistoj estis postulintaj, ke la ĉefo de la Germanaj faŝistoj (nacisocialistoj) ricevu la politikan potencon en Germanujo. Kaj la plej reakciaj kaj plej potencaj politikistoj plenumis tiun deziron de la sinjoroj de la ekonomio. La regna kanceliero Adolf HITLER, poste nomita Der Führer (La Gvidanto), estis armeestro, amasojn-buĉisto kaj judojn-malamanto. Laŭdi lian politikon kontraŭ la homa digno estas en Germanujo nun krimo laŭ la kriminala kodo (§ 130 III ff StGB).

Mahometo – kiel pli malfrue Adolf HITLER – estis armeestro, amasojn-buĉisto kaj judojn-malamanto. Ĉu li havis emon al infanoj, mi ne scias. Kiel HITLER, Mahometo ek-komencis militojn, ordonis amase buĉi siajn kontraŭulojn kaj persekutis judojn. Sed sekvi Mahometon kaj liajn ideojn estas permesataj en Germanujo – alie ol koncerne Adolf HITLER – ĉar Mahometo estis fondinta religion, kio estas favorita laŭ Baza Leĝo (Art. 4 I GG). Se Hitler estus fondinta ankaŭ nur religion anstataŭ gvidi la faŝistojn en Germanujo, eble … Heinrich HIMMLER, faŝisma politikisto kaj ĉefo de la barbareca SS (Protekta Skadro) laŭdis publike la islamon. HITLER mem akceptis islaman eminentulon, la Grandan Muftion Amin al Husseini. Mahometanoj servis libervole en SS.

Nacisocialismo kaj islamo – ĉu ĝemeloj?

 

La nombro de mahometanoj – pli-malpli vualitaj virinoj, barbaj viroj, kiuj akceptas, ke la virinoj portas la pezajn tekojn – en busoj kaj tramoj kreskas. En mia kvartalo vendejo malfermiĝis, kie oni povas aĉeti viandon de bestoj, kiuj kruele kaj sange mortis, por ke la viando estas halal. Ĉu iu protektanto de la bestoj protestis? Mi aŭdis nenion.

Estas urĝa tempo legi Koranon!

Ni – la ne-mahometanoj – ludas sufiĉe grandan rolon en la Sankta Skribaĵo de la islamo.

»Mortigu ilin, kie ajn vi ilin trovos, kaj forpelu ilin de ĉie, de kie ili vin forpelis, ĉar la persekuto estas pli malbona ol la mortigo. Tamen ne batalu kontraŭ ili apud la Sankta Moskeo, ĝis ili ne batas kontraŭ vi apud ĝi. Tamen, se ili atakos vin, mortigu ilin. Tio estu la repago por la miskredantoj.« (2/192)

»Estas ordonite al vi batali, eĉ se vi malŝatas tion. Efektive estas eble, ke vi malŝatas ion, kio estas plej bona por vi, kaj ankaŭ, ke al vi plaĉos io, kio estas malbona por vi. Allah scias, sed vi ne scias.« (2/217)

»Batalu kontraŭ ili, ĝis ne plu estos persekuto, kaj la religio de ĉiuj estos tiu de Allah.« (8/40)

»Tiuj kiuj kredas, elmigras kaj batalas por la afero de Allah per siaj tutaj propraĵoj kaj per sia animo, ili okupos la plej altan rangon apud Allah, kaj ili estos sukcesaj.« (9/20)

»Batalu kontrau tiuj el la popolo de la Skribo, kiuj ne kredas je Allah kaj al la vivo venonta, kaj ne rigardas malpermesita tion, kion Allah kaj Lia sendito malpermesis, kaj ne sekvas la veran religion, ĝis ili donos la tributon libervole kaj humile.« (9/29)

La islamo neniam travivis epokon de l’racionalismo. Islama religio kaj ŝtato estas unio. Korano estas rekta leĝaro por la mahometanoj. La Korano postulas, ke la disĉiploj de Mahometo subpremas kaj fine mortigas ĉiujn ne-mahometanojn. – Tiu ordono ankaŭ validas por miaj novaj islamaj najbaroj.


Citaĵoj el »La nobla Korano«, tradukita de prof. d-ro Italo CHIUSSI,  Kopenhago 1970


Advertisements

Mahometanoj kontraŭ la bahaanoj en Jemeno

La mahometanoj subpremas kaj persekutas la bahaanojn jam ekde la 19a centjaro. Post maldaŭra tempo de malstreĉiĝo inter la bahaa komunumo kaj la ŝtataj instancoj, ondoj de arestadoj okazis en Aŭgusto 2016 kaj Aprilo 2017. Ingo HOFMANN, bahaano en Germanujo, konjektas, ke Irano responsas la situacion de la bahaanoj en Jemeno.

Bahaanoj en Jemeno
Bahaanoj en Jemeno (fonto: http://news.bahai.org/story/1163/)

La situacio de la bahaa komunumo en Jemeno draste malboniĝas jam du jarojn. Post ondo de arestadoj en Aprilo 2017, almenaŭ sep bahaanoj estas arestitaj en nekonataj lokoj. Je la 2a de Januaro 2018, speciala tribunalo kondamnis la bahaanon Hamed bin Haydara al morto. La juĝisto Abdu Ismail Hassan Rajeh ordonis samtempe ne-igi la tutan bahaan komunumon de Jemeno.

Hamed bin Haydara suferis antaŭe kvar jarojn en malliberejo. Li estis torturita per batoj kaj kurento, li ne ricevis necesajn medikamentojn. Oni obstaklis, ke Hamed bin Haydara povis ĉeesti ĉe la juĝdebato. La juĝisto ordonis publikan ekzekuton. La tuta posedaĵo de la kondamnito estos konfiskata. Sekve de tiu kondamno, la tuta bahaa komunumo estas en danĝero. Continue reading “Mahometanoj kontraŭ la bahaanoj en Jemeno”

Sklavo-merkatoj en Libio travivas ekfloradon

Ekde kiam la islamanaj kontrabanditoj de homoj estas obstaklitaj fare de Italujo kune kun la Libia registaro, per-boate konduki la kontraŭ-leĝajn enmigrantojn trans Mediteraneo, ili restas sidi sur siaj »varoj« kaj uzas aliajn eblojn gajni monon.

tradukaĵo de la germanlingva artikolo »Sklavenmärkte in Libyen erleben Aufschwung« de Marilla SLOMINSKI


sklavenmarkt»Ĉu iu bezonas ministon? Tiu ĉi estas forta viro, li bone fosos. Kiu proponas? 500, 550, 600, 650 … vendite por 650 Libiaj dinaroj!« – sceno en la hodiaŭa Libio. Tie hodiaŭ en islamanaj sklavo-merkatoj oni komercas kiel bruton kaj vendas homojn el Afriko.

Rezulton de la Eŭropa Bonveniga Kulturo* – oni povus riproĉi al la ĉi-hejmaj amikoj de la kontraŭ-leĝa enmigrado. Continue reading “Sklavo-merkatoj en Libio travivas ekfloradon”

Ĉu miaj Kurdaj vendistoj forlasis la vojon de toleremo?

Ĉu la kreskanta islama kulturo en mia kvartalo devigas miajn junajn Kurdojn ĉi tie forlasi sian iaman tolereman vojon? Mi konjektas, ke jes.

Onkel DönerAntaŭ jaroj mi babilis – de tempo al tempo – nokte kun kelkaj junaj belaj vendistoj de la lunĉejo »Onkel Döner« en mia strato. Mi sciis, ke ili estas Kurdaj islamanoj, kaj ili sciis, ke mi estas maljuna samseksemulo. Ni parolis ofte ankaŭ pri ilia opinio koncerne Germanajn virinojn kaj pri ilia estonta edzino el Turkujo laŭ elekto fare de la panjo. La plej multaj el ili estis el unu granda familio. Ilia intereso lerni la Germanan lingvon estis ĝenerale tre malgranda, inter si ili parolis en sia lingvo. Sekve la babiladoj kun ili restis supraĵe.

Du el ili iam »konfesis«, ke ili amoras ankaŭ kun viroj … almenaŭ, kiam mankas virinoj. Du aliaj ofertis ĉiam denove, prezenti al mi siajn kacojn (penisojn). Malgraŭ mi estis sufiĉe scivolema, mi cedis akcepti tiun proponon. Pli maljunaj vendistoj libere parolis pri la emo de siaj pli junaj kolegoj ankaŭ amori kun viroj. Mi estis parte tre impresita pro tiom multe da malkaŝeco koncerne la samseksemeco. Continue reading “Ĉu miaj Kurdaj vendistoj forlasis la vojon de toleremo?”

Malagrabla Okazaĵo

refugees welcomeHodiaŭ vespere mi estis en vendejo de nutraĵoj kaj kelkaj aliaj aĵoj. Ĝi troviĝas en trietaĝa konstruaĵo kune kun multaj aliaj grandaj kaj malgrandaj vendejoj kaj restoracioj. Estis jam duona horo antaŭ la fermo de la vendejoj. Mi volis aĉeti kelkajn aĵojn por la semajnofino, mi atendas gastojn.

Kiam mi staris en la vico antaŭ la kaso, mi aŭdis inter-babiladon inter kasistino kaj aĉetanto. Li regis nur malbone la Germanan lingvon, kaj li aspektis kun sia nigra barbo kiel unu el tiuj homoj el la Arabaj landoj, kiuj nun venas amase en Germanujon. Li kun-havis varon, pri kiu li asertis, ke li aĉetis ĝin kaj pagis jam en alia vendejo. Sed li ne havis kaso-kuponon, por pruvi tion. Post mallonga tien kaj reen de la vortoj, la kasistino konsentis, ke li ne devas pagi por tiu dubinda varo. Continue reading “Malagrabla Okazaĵo”

Islamo – Ĉu revelacio de Satano?

Ĝis iam ŝtormo iros tra la vicoj de la islamanoj kaj forblovos la barbarojn, turmentantojn kaj aliajn ne-homojn, kiuj agas laŭ la volo de malica demono, ĝis tiam la islamo estas laŭ mia opinio religio revelaciita de Satano. Kaj la islamanoj estas disĉiploj de Satano.

Satanskult 1Mi trovis en Facebook kruelan filmeton: Ĉirkaŭate de kelkaj spektantoj, juna viro genuis sur sabla grundo. Liaj okuloj estis kovritaj. Apud li staris grandegulo nigre vestita. Oni povis vidi de lia vizaĝo nur liajn okulojn. Li havis glavon en sia mano. Li estis la ekzekutisto. Li levis sian manon kun la glavo kaj senkapigis la junan viron per unu bato, de malantaŭe antaŭen. La kapo falis sur-teren. Tuj poste ankaŭ la korpo sinkis sur la teron. La sango fluis el la disstara vundo.

La ĉirkaŭantoj entuziasme observis la barbarecan spektaklon. »Dio estas granda!« – oni aŭdis de ili kaj fine ankaŭ de la ekzekutisto. Spektaklo kiel dum la plej nigra Mezepoko. Aŭ en la infero. Continue reading “Islamo – Ĉu revelacio de Satano?”

La »Rifuĝintoj« ne Estas Rifuĝintoj!

Mama MerkelEn 2015 kaj 2016 amasoj da homoj el Arabaj kaj Afrikaj landoj venis en la landojn de la Eŭropa Unio. Trans la maro per malnovaj ŝipaĉoj aŭ per-piede tra Turkujo. La fina celo de la plej multaj el ili estis Germanujo, pli ol unu miliono iris tien. Estas disertantoj el Sirio, homoj kiuj fuĝas el Afganio pro la milito en sia lando kaj plejparte junaj viroj serĉantaj nur pli bonan ekonomian vivo. Malgraŭ la fakto, ke oni nomas ilin ĉiujn rifuĝintoj, nur la plej malmultaj el ili estas rifuĝintoj laŭ Ĝeneva Konvencio. La aliaj estas kontraŭ-leĝe en Germanujo.

S-ino Federacia Kanceliero d-ino Angela MERKEL, ankaŭ estro de la kristandemokratoj en Germanujo, malobeis partojn de la Baza Leĝo (konstitucio), rompis internaciajn kontraktojn kaj ne atentis diversajn leĝojn por akcepti la tiel-nomatajn rifuĝintojn en Germanujo. Fakuloj pri konstitucia juro parolas pri rompo de la konstitucio. Preskaŭ ĉiuj Germanaj politikistoj kaj ĵurnalistoj tamen honoras MERKEL-n pro sia bona koro, sia humana decido inviti la homojn en Germanujon, kaj la »rifuĝintoj« nomas ŝin Panjo Merkel. Kritikantojn de ŝia politiko oni nomas malamikoj de eksterlandanoj, rasistoj, ekstrema-dekstruloj, nov-nazioj (verŝajne la plej malica ofendo en Germanujo). Continue reading “La »Rifuĝintoj« ne Estas Rifuĝintoj!”