Miaj novaj najbaroj – mahometanoj

En Berlino kaj Germanujo vivas kredantoj de diversaj religioj: bahaismo, budhismo, hinduismo, islamo, judismo, kristanismo, sikismo, ŝintoismo, taoismo kaj aliaj. Ili ĉiuj vivas laŭ la reguloj de siaj sanktaj libroj. Unu kredanto pli fidela, la alia malpli.

mahometanoj en tenda moskeo en Kolonjo
mahometanoj en tenda moskeo en Kolonjo (fonto: n-tv)

Sed nur la mahometanoj (islamanoj) asertas plejparte, ke ilia Sankta Skribaĵo, Korano, estus super ĉiuj leĝoj kaj reguloj en Germanujo. Eĉ super Baza Leĝo! Nur Alaho estus la suvereno.

Inter la Germanoj kreskas la islamofobio, la angoro pro la islamo (fobio signifas tion: angoro). Mi ne aŭdas ion pri angoro pro bahaanoj, judoj, kristanoj ktp. Eble, ĉar mi ankaŭ ne aŭdas ion pri murdoj de familianoj fare de aliaj familianoj pro »honoro« (germanlingve: Ehrenmorde) inter bahaanoj, judoj, kristanoj ktp. Kaj nenion pri devigaj edziniĝoj (germanlingve: Zwangsehen) de knabinoj kun maljunaj viroj kadre de bahaaj, judaj kaj kristanaj kaj aliaj komunumoj. Nenion pri teroristaj krimuloj, kiuj estas bahaanoj, judoj, kristanoj aŭ de alia religio.

Kiam bahaaj komunumoj postulis, ke infanĝardenoj kaj lernejoj en Germanujo ofertu  manĝaĵon laŭ iliaj religiaj reguloj? Kiam judoj postulis kroman festotagon por honori judismon? Kiam kristanoj ribelis kontraŭ universitatoj, ĉar la ĝenerala organizado obstaklus preĝi al Dio? Kiam kredantoj de aliaj religioj pretendis, ke kritiko estus malamo, kaj fi-agitis amase kontraŭ la Germanaj kulturo kaj moroj? Sed ni spertas tion fare de mahometanoj, nur fare de mahometanoj. La fakto, ke (maldekstraj) ateistoj perfidas la akiraĵojn de la epoko de l’racionalismo, subtenante la Mezepokajn mahometanojn, ne plibonigas ion.

grupo da inaj mahometanoj en Berlino
grupo da inaj mahometanoj en Berlino (fonto: Der Tagesspiegel)

Inter 1933 kaj 1945 Adolf HITLER gvidis la Germanan Regnon. Germanaj entreprenistoj estis postulintaj, ke la ĉefo de la Germanaj faŝistoj (nacisocialistoj) ricevu la politikan potencon en Germanujo. Kaj la plej reakciaj kaj plej potencaj politikistoj plenumis tiun deziron de la sinjoroj de la ekonomio. La regna kanceliero Adolf HITLER, poste nomita Der Führer (La Gvidanto), estis armeestro, amasojn-buĉisto kaj judojn-malamanto. Laŭdi lian politikon kontraŭ la homa digno estas en Germanujo nun krimo laŭ la kriminala kodo (§ 130 III ff StGB).

Mahometo – kiel pli malfrue Adolf HITLER – estis armeestro, amasojn-buĉisto kaj judojn-malamanto. Ĉu li havis emon al infanoj, mi ne scias. Kiel HITLER, Mahometo ek-komencis militojn, ordonis amase buĉi siajn kontraŭulojn kaj persekutis judojn. Sed sekvi Mahometon kaj liajn ideojn estas permesataj en Germanujo – alie ol koncerne Adolf HITLER – ĉar Mahometo estis fondinta religion, kio estas favorita laŭ Baza Leĝo (Art. 4 I GG). Se Hitler estus fondinta ankaŭ nur religion anstataŭ gvidi la faŝistojn en Germanujo, eble … Heinrich HIMMLER, faŝisma politikisto kaj ĉefo de la barbareca SS (Protekta Skadro) laŭdis publike la islamon. HITLER mem akceptis islaman eminentulon, la Grandan Muftion Amin al Husseini. Mahometanoj servis libervole en SS.

Nacisocialismo kaj islamo – ĉu ĝemeloj?

 

La nombro de mahometanoj – pli-malpli vualitaj virinoj, barbaj viroj, kiuj akceptas, ke la virinoj portas la pezajn tekojn – en busoj kaj tramoj kreskas. En mia kvartalo vendejo malfermiĝis, kie oni povas aĉeti viandon de bestoj, kiuj kruele kaj sange mortis, por ke la viando estas halal. Ĉu iu protektanto de la bestoj protestis? Mi aŭdis nenion.

Estas urĝa tempo legi Koranon!

Ni – la ne-mahometanoj – ludas sufiĉe grandan rolon en la Sankta Skribaĵo de la islamo.

»Mortigu ilin, kie ajn vi ilin trovos, kaj forpelu ilin de ĉie, de kie ili vin forpelis, ĉar la persekuto estas pli malbona ol la mortigo. Tamen ne batalu kontraŭ ili apud la Sankta Moskeo, ĝis ili ne batas kontraŭ vi apud ĝi. Tamen, se ili atakos vin, mortigu ilin. Tio estu la repago por la miskredantoj.« (2/192)

»Estas ordonite al vi batali, eĉ se vi malŝatas tion. Efektive estas eble, ke vi malŝatas ion, kio estas plej bona por vi, kaj ankaŭ, ke al vi plaĉos io, kio estas malbona por vi. Allah scias, sed vi ne scias.« (2/217)

»Batalu kontraŭ ili, ĝis ne plu estos persekuto, kaj la religio de ĉiuj estos tiu de Allah.« (8/40)

»Tiuj kiuj kredas, elmigras kaj batalas por la afero de Allah per siaj tutaj propraĵoj kaj per sia animo, ili okupos la plej altan rangon apud Allah, kaj ili estos sukcesaj.« (9/20)

»Batalu kontrau tiuj el la popolo de la Skribo, kiuj ne kredas je Allah kaj al la vivo venonta, kaj ne rigardas malpermesita tion, kion Allah kaj Lia sendito malpermesis, kaj ne sekvas la veran religion, ĝis ili donos la tributon libervole kaj humile.« (9/29)

La islamo neniam travivis epokon de l’racionalismo. Islama religio kaj ŝtato estas unio. Korano estas rekta leĝaro por la mahometanoj. La Korano postulas, ke la disĉiploj de Mahometo subpremas kaj fine mortigas ĉiujn ne-mahometanojn. – Tiu ordono ankaŭ validas por miaj novaj islamaj najbaroj.


Citaĵoj el »La nobla Korano«, tradukita de prof. d-ro Italo CHIUSSI,  Kopenhago 1970


Advertisements

Mi kiel Berlin-ano sentas honton pro vi!

Ĉu viaj animoj estas tiel koroditaj pro la malamo kontraŭ Ruslando laŭ la deziro de NATO?

Letero al la estraroj de

  • Bündnis’90/ Die Grünen, Berlino (verduloj)
  • Die Linke, Berlino (maldekstruloj)
  • SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Berlino (sociala-demokratoj)

Gesinjoroj,

mi kiel Berlin-ano sentas honton, honton kaj teruron pro via hontinda kaj sen-respekta konduto kontraŭ la viktimoj de la atenco en Peterburgo en Ruslando, en ties sekvo devis ĝis nun morti 14 homoj.

Estas malgajiga praktikado nun, ke la Brandenburga Pordego (germane Brandenburger Tor) en la mezo de nia urbo nokte brilas en la koloroj de tiu lando, en kiu okazis la plej aktuala terura atenco, por respekti la viktimojn. La registaro de Berlino, kiun vi kune portas, diras nun, ke tio ne okazos koncerne la viktimoj de Peterburgo: ĉar Peterburgo ne estas ĝemela urbo al Berlino. Sed ankaŭ la urboj Nizza, Jerusalemo kaj Orlando ne estas ĝemelaj urboj al Berlino kaj tamen la Brandenburga Pordego brilis nokte en la koncernaj koloroj. Continue reading “Mi kiel Berlin-ano sentas honton pro vi!”

Arabaj Ĉiesuloj en Berlino

Tiuj junaj viroj estas nur ok el kelkaj dekoj da novaj ĉiesuloj en Berlino, ĉefurbo de Germanujo, kiuj oferas siajn servojn al samseksemuloj kaj parolas la Araban lingvon.

Tiuj junaj viroj estas nur ok el kelkaj dekoj da novaj ĉiesuloj en Berlino, ĉefurbo de Germanujo, kiuj oferas siajn servojn al samseksemuloj kaj parolas la Araban lingvon. Ili prezentas sin en la retejo Planet Romeo. Laŭ mi sufiĉe nova fenomeno. La nombro de la ordinaraj membroj en Planet Romeo kiuj vivas en Berlino kaj parolas la Araban estas eĉ 545 (je la 2a de Aprilo 2017). Continue reading “Arabaj Ĉiesuloj en Berlino”

René, nomata Packo – 2017-03-27

Rene nomata Packo 5Dum la nokto mi estis preparinta diversajn leterojn por René.

  • informo al la ŝparkaso en Altötting-Mühlsdorf pro lia nova adreso
  • peto al la ŝparkaso, protekti lian konton kontraŭ eblaj konfiskoj (P-Konto)
  • skribo al la ŝtata instanco Jobcenter subteni lin per monhelpo por senlaboruloj (ALG II)
  • diversaj formularoj koncerne la skribo pri monhelpo por senlaboruloj (ALG II)
  • informo al Jobcenter, ke mi rajtas agi kiel komisiito fare de René

René: »Bonege, ja grandioze, dankon al vi«

Post telefonado kun René mi sciis ankoraŭ iom pli multe pri sia situacio. Li havas grandajn ŝuldojn, kelkajn milojn da eŭroj; leterojn de kredantoj kaj ŝtataj oficejoj estas ankoraŭ ne malfermitaj en liaj ŝrankoj. Continue reading “René, nomata Packo – 2017-03-27”