Kara juna samideano!

Estimata samideano, kara juna amiko en Afriko!

historioAfriko estis la lulilo de la homaro. La unuaj homoj naskiĝis en Afriko. La homaro disvastiĝis de Afriko tra la tuta mondo. La homoj fondis tribojn, popolojn kaj fine ŝtatojn. Foje ili vivis pace, foje ili militis unu kontraŭ la alia. Pro nutraĵo, pro virinoj, pro trezoroj. Venkitaj malamikoj fariĝis sklavoj. La negoco pri sklavoj estis en la tuta mondo.

En Afriko ekzistis grandaj, potencaj regnoj. Sed la scio pri tiuj regnoj estas tre malmulta, ĉar en Afriko mankis skriba historio. Ankaŭ tiuj regnoj batalis unu kontraŭ la alia. La reĝoj subpremis kaj ekspluatis siajn popolojn – unu pli multe, la alia malpli multe. Ili negocis kun sklavoj. Legi plu “Kara juna samideano!”

Advertisements

René, nomata Packo – 2017-03-30

Andreas J PenkKara René M. Helle,

mi ĝojas, do konatiĝi kun vi hodiaŭ persone. Sed antaŭ ol ni vidas nin vid-al-vide (kaj mi provos almenaŭ brakumi vin), estas nun tempo, ke vi ricevas pli multajn informojn pri mi. Estas ne-justa, ke vi devas konfesi al mi preskaŭ ĉion, sed vi scias pri mi preskaŭ nenion.

Andreo J. PENK, mi havas 55 jarojn, mi loĝas ĉe la rando de Berlino, en la nord-orienta kvartalo Neu-Hohenschönhausen/ Malchow en unu-ĉambra-loĝejo. Kelkaj mokas: loĝad-necesejo kun kuirejo-angulo. Mi estas samseksemulo, tamen mi ŝatas virinojn. Ne, mi ne havas partneron, kvankam de tempo al tempo iu loĝas aŭ almenaŭ dormas ĉe mi: junaj senhejmuloj, nur malmultaj el ili samseksemaj (kaj eĉ se, mi estus tro maljuna, tro dika kaj tro malbela … laŭ la ĉiu-matena informo fare de mia spegulo.) Legi plu “René, nomata Packo – 2017-03-30”

René, nomata Packo – 2017-03-27

Rene nomata Packo 5Dum la nokto mi estis preparinta diversajn leterojn por René.

  • informo al la ŝparkaso en Altötting-Mühlsdorf pro lia nova adreso
  • peto al la ŝparkaso, protekti lian konton kontraŭ eblaj konfiskoj (P-Konto)
  • skribo al la ŝtata instanco Jobcenter subteni lin per monhelpo por senlaboruloj (ALG II)
  • diversaj formularoj koncerne la skribo pri monhelpo por senlaboruloj (ALG II)
  • informo al Jobcenter, ke mi rajtas agi kiel komisiito fare de René

René: »Bonege, ja grandioze, dankon al vi«

Post telefonado kun René mi sciis ankoraŭ iom pli multe pri sia situacio. Li havas grandajn ŝuldojn, kelkajn milojn da eŭroj; leterojn de kredantoj kaj ŝtataj oficejoj estas ankoraŭ ne malfermitaj en liaj ŝrankoj. Legi plu “René, nomata Packo – 2017-03-27”

René, nomata Packo – 2017-03-26

Rene nomata Packo 4Hodiaŭ mi konatiĝis tute alian René-on. Li malkovris verdireme al mi sian nunan situacion plenan da problemoj kaj malagrablaĵoj. Mi estis ŝoke surprizita pri tio, kion mi devis legi en nia babilado per Facebook.

»Mi estas denove senhejmula, mi trovis aktuale lokon ĉe amikoj, sed mi ne scias ĝis kiam. Kaj laborejon mi ankaŭ baldaŭ perdos. Kaj kontakton al mia familio mi havas bedaŭrinde ankaŭ malmulte nun. Mi komencos denove ĉe nulo, mi devas denove batali supren.«

»Mi estas nun absolute senmona, nur 10 EUR por nutraĵo kaj cigaredoj.«

»Mi estis jam ĉe la ŝtataj instancoj, sed ili ne helpis iel al mi, malgraŭe mi staris tie kaj diris, ke mi havas nenion kaj vivas sur la strato.«

»Ja, mi klopodas montriĝi kvazaŭ forta, malgraŭe mi estas interne rompita. Kion utilas, se oni montras la propran malforton? Kiam la aliaj uloj vidas, ke oni estas malforta, oni fariĝas viktimo, kiun la aliaj mokas. Mi ofte spertis tion jam.« Legi plu “René, nomata Packo – 2017-03-26”